Blog

Články našich zamestnancov venované energetike, priemyslu, automatizácií a iným témam spojeným s IPESOFTom.  

Prepojenie šiestich SCADA systémov

Upgrade u zákazníka zahŕňal okrem štandardných činností aj nakonfigurovanie prepojenia šiestich menších SCADA systémov s redundantným MES systémom.

Bezpečnosť - Konfigurácia TLS (za 15 minút)

Ako v aplikačnom serveri D2000 nastaviť kryptovanie všetkej sieťovej komunikácie medzi D2000 Serverom a všetkými sieťovými klientmi?

MQTT v praxi

Protokol MQTT je zaujímavý z viacerých pohľadov. Je pomerne jednoduchý na implementáciu a nenáročný na zdroje PLC – v porovnaní s inými ako napr. OPC UA.

Komunikácia - protokol IPv6

Ako efektívne využiť IPv6 v SCADA systémoch a priemyselnej komunikácií? Kvôli rozširujúcim sa možnostiam prinášame tento protokol v najnovšej verzii D2000.

Komunikácia - EthernetIP a zapuzdrené PCCC

Potrebovali sme rozbehnúť komunikáciu s dvoma staršími typmi PLC - MicroLogix 1100 a SLC 5/05. Ako sa nám to podarilo?

Komunikácia - DLMS a koncentrátor Iskraemeco AC750

Hľadáte cenovo optimálne riešenie pre inštalácie, ktoré zahŕňajú desiatky alebo stovky elektromerov zapojených v rámci jednej nízkonapäťovej vetvy?

Archív - migrácia historických databáz z Oracle na PostgreSQL

Je možné hladko premigrovať historickú Oracle databázu na PostgreSQL? Aké výzvy proces prináša? Prinášame jeden reálny príklad.

Databázy v SCADA a MES systémoch

SCADA a MES systémy pracujú s dátami s povahou reálneho času, dátami týkajúcimi sa vlastnej konfigurácie aj s externými dátami. Logická požiadavka je dáta niekam ukladať.

Omron FINS

Protokol OmronFINS je ďalším prírastkom v rozsiahlom zozname protokolov natívne podporených komunikačným procesom aplikačného servera reálneho času D2000.

Komunikácia - linka RFC2217 Client

V D2000 verzii 12.2.67 pribudol nový typ komunikačnej linky - RFC2217 Client. Poďme sa pozrieť, na čo je vhodná a prečo bola implementovaná.

Čo zvláda Raspberry Pi? Časť II

Pokračovanie prvej časti článku. Druhá časť sa venuje odpovediam na otázky a pripomienky, ktoré sme dostali po vydaní prvej časti.

Čo zvláda Raspberry Pi?

Môžeme použiť Raspberry Pi v procesoch priemyselnej automatizácie? Otestovali sme to implementáciou nášho SCADA systému. Udržalo Raspberry Pi krok? To zistíte v tomto článku.