NAŠE RIEŠENIA PRE PRIEMYSEL

Na základe požiadaviek, ktoré naši zákazníci v oblasti priemyslu majú, sme vytvorili systémy pre rôzne úrovne získavania informácií a riadenia výrobného procesu.

ipe_ipesoft_toolkit.png

IPESOFT TOOLKIT

Základom úspechu je optimálne využívanie kapacity strojov a ľudských zdrojov. Tieto údaje získava IPESOFT TOOLKIT bez zásahu obsluhy, automaticky a v reálnom čase. Obsluha cez dotykový panel doplní svoje meno, výrobok, na ktorom práve pracuje a typ prestoja pri jeho vzniku. IPESOFT PM Toolkit ihneď všetko prehľadne zobrazí a zároveň archivuje.

VIAC
ipe_ipesoft_scada.png

IPESOFT SCADA

IPESOFT SCADA je komplexné riešenie zamerané na získavanie a vizualizáciu informácií z výrobného procesu. Nie je závislé na technológii, či jej doterajších dodávateľoch. Naopak, cez svoje komunikačné nástroje a následné spracovanie, vám umožní ich analyzovať a riadiť spôsobom, ktorý ich vzájomne kombinuje. Výrazne zvyšuje využiteľnosť tohto nástroja vo výrobných podnikoch s väčším počtom výrobných liniek alebo výrobných technologických celkov

ipe_ipesoft_mes.png

IPESOFT MES

IPESOFT MES je komplexný systém na zber výrobných a technologických dát, tvorbu plánov výroby, jej riadenie v reálnom čase, vyhodnocovanie a bilancovanie výrobných nákladov v súčinnosti so zberom, plánovaním, vyhodnocovaním a bilancovaním energetických údajov.

VIAC
VIAC
VIAC