26.6.2024

Vitaj Tomcat, dovidenia Wildfly

...alebo ako sme si vybrali webový server pre nasledujúcu verziu D2000.

 

Vyberať vhodný webový aplikačný server pre Java aplikáciu nikdy nebolo jednoduché. Zvlášť keď každý z nich má svoje silné ale aj slabé stránky, ktoré treba brať do úvahy pri každom type aplikácie a nasadenia. V rámci webových riešení integrovaných s D2000 sme počas posledných rokov využili už viacero aplikačných serverov. Od plnohodnotného Java Enterprise servera, akým je Wildfly/JBoss, až po jednoduchý webový kontajner, akým je napríklad Jetty. Častokrát sme si uvedomili, že každý z nich má svoje „maniere“, či už pri konfigurácii, vývoji alebo údržbe. Preto nasadenie iba jedného – univerzálneho aplikačného servera sa nám javí ako ideálna cesta s obrovskou výhodou zdieľania nadobudnutého know-how pri vývoji ale aj produkčnom nasadení.

Po zhodnotení našich doterajších skúseností sme sa rozhodli povýšiť aplikačný server Apache Tomcat na náš univerzálny webový server. Jeho špeciálna pozícia medzi inými aplikačnými servermi ho predurčuje za víťaza v našom výbere. V prvom rade Tomcat nie je ťažkotonážny Java EE aplikačný server a táto vlastnosť na jednej strane prináša jednoduchosť konfigurácie, údržby a analýzy chýb. Na druhej strane absencia niektorých Java EE knižníc prináša pre vývojárov Tenkého Klienta a Smart Webu povinnosť integrovať a vlastnoručne udržiavať využívané knižnice v týchto aplikáciách. Napriek tomuto faktu nám práve jeho jednoduchosť umožňuje integrovanie celého webového servera do štandardnej architektúry D2000 procesov. V tomto prípade bude môcť ktokoľvek spustiť aplikačný server analogicky ako akýkoľvek iný D2000 proces – s možnosťou nasadiť aplikácie Tenký Klient a Smart Web. Tento prístup tak prináša požadovanú jednoduchosť v použití webových technológií v D2000 a zároveň neuzatvára flexibilnosť nasadenia napríklad pri inštalácií samostatného Apache Tomcat servera v tzv. demilitarizovanej zóne.

 

Pri stávke na Tomcat môžeme samozrejme rátať s dlho trvajúcou podporou vysokej kvality tohto open-source produktu, ktorý ťaží z vyše 60 percentného podielu na trhu Java aplikačných serverov. Spolu s veľkou základňou používateľov a množstvom publikovaných profesionálnych riešení veríme, že výber tohto aplikačného servera je správnym rozhodnutím s pridanou hodnotou pre našich zákazníkov, na ktoré sa môžete tešiť v novej verzii D2000.

Iné blogy