Blog

Články našich zamestnancov venované energetike, priemyslu, automatizácií a iným témam spojeným s IPESOFTom.  

Prepojenie šiestich SCADA systémov

Upgrade u zákazníka zahŕňal okrem štandardných činností aj nakonfigurovanie prepojenia šiestich menších SCADA systémov s redundantným MES systémom.

Archív - migrácia historických databáz z Oracle na PostgreSQL

Je možné hladko premigrovať historickú Oracle databázu na PostgreSQL? Aké výzvy proces prináša? Prinášame jeden reálny príklad.

SCADA úvahy - (skrytá) cena komunikácie

SCADA úvahy - (skrytá) cena komunikácie

Komunikácia - GPIO protokol

Komunikácia - GPIO protokol

Komunikácia - Generic User Protocol

Komunikácia - Generic User Protocol

D2000 a malinový koláč

V súčasnosti sa pripravuje na trh nová verzia D2000-ky, ktorá bude bežať na platforme Linux.

Komunikácia – M-Bus

Na pripojenie do D2000 sme použili M-Bus/Ethernet prevodník EthMBus-5. Tento článok popisuje skúsenosti s rozbehávaním komunikácie v tejto konfigurácii.

Enterprise vlastnosti Archivácie v SCADA a MES systémoch, časť 3

Zamerajme sa na cachovanie a diagnostické možnosťami D2000 Archívu.

Enterprise vlastnosti Archivácie v SCADA a MES systémoch, časť 2

V tomto pokračovaní série sa budeme zaoberať dlhodobou archiváciou a podporou paralelizmov.

Enterprise vlastnosti archivácie v SCADA a MES systémoch

Tento článok sa zameriava vlastnosti, ktoré umožňujú použitie pre rozsiahle podnikové (“enterprise”) riešenia.

Archivácia v SCADA a MES systémoch, časť 2

V pokračovaní článku si ukážeme výhody tzv. štruktúrovaných archívov a možnosť archivovať budúcnosť.

Archivácia v SCADA a MES systémoch.

Historické dáta v systémoch SCADA a MES sú chápané ako jedno z najdôležitejších aktív.

Redundantné SCADA / MES systémy a D2000

Využitie redundancie je spôsob, ako zvýšiť celkovú dostupnosť systému aj pri výpadku jedného alebo viac komponentov.

Robiť profylaktiku? Áno či nie?

Skúsme rozobrať časté námietky zákazníkov a ukázať na príkladoch, ako sa dá profylaktika automatizovať a vykonávať čo najefektívnejšie.