Blog

Články našich zamestnancov venované energetike, priemyslu, automatizácií a iným témam spojeným s IPESOFTom.  

SCADA architektúra-hodnota objektu

Hodnoty objektov v aplikačnom serveri reálneho času Ipesoft D2000 obsahujú množstvo informácií a príznakov ohľadne kvality hodnoty, včítane užívateľsky nastaviteľných príznakov.

SCADA architektúra-DODM

Dobrý a kvalitný návrh architektúry SCADA systému je kriticky dôležitý nielen pre jeho správne a optimálne fungovanie, ale aj pre jeho dlhodobý rozvoj a rozširovanie jednak samotného SCADA systému a jednak aplikácií, ktoré sú ňom postavené. Tento blog bude o dynamickom objektovom dátovom modele (DODM).

SCADA architektúra - referenčná integrita

Referenciami nazývame vzťahy medzi D2000 objektami – ak jeden objekt používa/potrebuje iný.

Prediction Management System - Aká bude zajtra situácia na energetickom trhu?

Koľko energie vyrobí zajtra fotovoltaická elektráreň? Aká bude spotreba zazmluvnených odberných miest? Odpovede sú kľúčové pre energetikov.

Zjednodušenie komunikácií pri upgrade

Môže upgrade D2000 pomôcť aj vašim komunikáciám? Dá sa niečo na nich vylepšiť alebo zjednodušiť? Tento blog popisuje nedávnu situáciu z reálneho života.

IEC 61850

Ak sa pohybujete v oblasti ochrán, rozvodní, transformátorových staníc a podobne, určite poznáte tento protokol. V blogu sa dozviete ako ho je možné využiť v IPESODT systémoch a v D2000 platforme.

Screenshot v D2000?

Bolo by možné vytvárať snímky obrazovky, aby si v takomto stave dispečer mohol pozrieť aký bol stav riadeného systému pred minútou, piatimi,... ?

Prepojenie šiestich SCADA systémov

Upgrade u zákazníka zahŕňal okrem štandardných činností aj nakonfigurovanie prepojenia šiestich menších SCADA systémov s redundantným MES systémom.

Bezpečnosť - Konfigurácia TLS (za 15 minút)

Ako v aplikačnom serveri D2000 nastaviť kryptovanie všetkej sieťovej komunikácie medzi D2000 Serverom a všetkými sieťovými klientmi?

MQTT v praxi

Protokol MQTT je zaujímavý z viacerých pohľadov. Je pomerne jednoduchý na implementáciu a nenáročný na zdroje PLC – v porovnaní s inými ako napr. OPC UA.

Komunikácia - protokol IPv6

Ako efektívne využiť IPv6 v SCADA systémoch a priemyselnej komunikácií? Kvôli rozširujúcim sa možnostiam prinášame tento protokol v najnovšej verzii D2000.

Komunikácia - EthernetIP a zapuzdrené PCCC

Potrebovali sme rozbehnúť komunikáciu s dvoma staršími typmi PLC - MicroLogix 1100 a SLC 5/05. Ako sa nám to podarilo?