Odborné prezentácie

Videá príspevkov našich zamestnancov na konferenciách venované energetike a priemyslu.

Ako správne využiť flexibilitu na riadenie portfólia?

IPESOFT na panelovej diskusií eFOCUS Máj 2021

V stredu 12.5.2021 sa uskutočnila panelová diskusia expertov s názvom „Agregovaná flexibilita – zmena paradigmy trhu s elektrinou“. Cieľom panelovej diskusie bolo prebrať, ako sme v slovenských podmienkach pripravení na zmeny spojené s agregáciou malých a distribuovaných zdrojov umožňujúcich uplatnenie flexibility na krátkodobom trhu.
Na panelovú diskusiu boli pozvaní experti z oblasti energetiky. Medzi nich patril aj Tomáš Rajčan od nás z IPESOFTU. Pozrite si jeho príspevok.

Agregovaná flexibilita ako súčasť manažmentu portfólia

IPESOFT na panelovej diskusií eFOCUS November 2021

Príspevok na odbornej konferencii eFOCUS zo dňa 24.11.2021. V rámci panelovej diskusie a prezentácie sa jej zúčastnil aj IPESOFT.
Sú agregácia a flexibilita evolúciou alebo revolúciou v energetike na Slovensku. Tomáš Rajčan približuje zmeny v manažmente portfólia, ktoré tieto trendy prinesú.

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: