NAŠE RIEŠENIA PRE ENERGETIKU

Spolu s našimi zákazníkmi sme vytvorili prepracované a komplexné systémy, ktoré im denne pomáhajú pri ich pôsobení na liberalizovanom trhu.

ipe_ipesoft_selt.png

IPESOFT SELT

IPESOFT SELT poskytuje nástroje pre obchodovanie energetických komodít na otvorenom trhu so zohľadnením procesov riadenia rizika vo vašom podniku. Spĺňa tým náročné kritéria na ETRM a CTRM systémy. Poskytuje tiež komplexnú podporu vzťahu s vašimi zákazníkmi v B2B a B2C segmente trhu.

VIAC
ipe_ipesoft_ems.png

IPESOFT EMS

IPESOFT EMS je riešením pre sledovanie a riadenie výrobných a distribučných procesov v energetike vášho podniku. Dostupné sú moduly zabezpečujúce Smartmetering a Smartgrid. Poskytne vám všetky informácie potrebné pre vaše rozhodovanie a umožní dosiahnutie vyššej energetickej efektivity vo vašej spoločnosti.

ipe_ipesoft_rove.png

IPESOFT ROVE

Základ systému IPESOFT ROVE tvoria integrované riešenia IPESOFT SELT a IPESOFT EMS. Integrované riešenie sa vyznačuje silnou podporou maximálneho využitia obchodného a výrobného potenciálu v podmienkach liberalizovaného trhu.

VIAC
VIAC
VIAC