Blog

Články našich zamestnancov venované energetike, priemyslu, automatizácií a iným témam spojeným s IPESOFTom.  

XML Tool

Jedná sa o schému v D2000, ktorá umožňuje hromadné operácie nad D2000 objektami (zmena rodiča, premenovanie, klonovanie objektov, zmena adries meraných bodov a iné).

Prediction Management System - Aká bude zajtra situácia na energetickom trhu?

Koľko energie vyrobí zajtra fotovoltaická elektráreň? Aká bude spotreba zazmluvnených odberných miest? Odpovede sú kľúčové pre energetikov.

Screenshot v D2000?

Bolo by možné vytvárať snímky obrazovky, aby si v takomto stave dispečer mohol pozrieť aký bol stav riadeného systému pred minútou, piatimi,... ?

MQTT v praxi

Protokol MQTT je zaujímavý z viacerých pohľadov. Je pomerne jednoduchý na implementáciu a nenáročný na zdroje PLC – v porovnaní s inými ako napr. OPC UA.

Zavádzame systém riadenia rizík v ETRM – dvakrát meraj a raz rež!

Hovoria vám niečo výrazy ako mark-to-market, stop-loss, value-at-risk či kreditná expozícia? Viete čo znamená risk manažment? Zaujímate sa o ETRM?

Priebežná integrácia v archíve alebo ako na zubaté grafy

Priebežná integrácia v archíve alebo ako na zubaté grafy

Moxa NPort alebo priemyselné Rasbperry? Zvoľte si ..

Ukážka, ako je možné nahradiť Moxa NPort za Raspberry PI napr. pri zbere dát z elektromerov.

Energy metering Systems for Railways

Energy metering Systems for Railways

DLMS / COSEM v prostredí IPESOFT D2000, alebo „... vieme ako na smartmetering ... „

Inteligentné meracie zariadenia sa stávajú realitou a štandardom v energetike. Ako s nimi pracovať?