IPESOFT nie je v súčasnosti účastníkom žiadneho verejného obstarávania