IPESOFT nie je v súčasnosti účastníkom žiadneho verejného obstarávania

Projekt:
Pokročilé nástroje pre zber a spracovanie údajov pre predikciu spotreby elektrickej energie lokálneho distribučného systému