Blog

Články našich zamestnancov venované energetike, priemyslu, automatizácií a iným témam spojeným s IPESOFTom.  

Komunikácia - EthernetIP a zapuzdrené PCCC

Potrebovali sme rozbehnúť komunikáciu s dvoma staršími typmi PLC - MicroLogix 1100 a SLC 5/05. Ako sa nám to podarilo?

Komunikácia - DLMS a koncentrátor Iskraemeco AC750

Hľadáte cenovo optimálne riešenie pre inštalácie, ktoré zahŕňajú desiatky alebo stovky elektromerov zapojených v rámci jednej nízkonapäťovej vetvy?

Archív - migrácia historických databáz z Oracle na PostgreSQL

Je možné hladko premigrovať historickú Oracle databázu na PostgreSQL? Aké výzvy proces prináša? Prinášame jeden reálny príklad.

Zrkadlenie objektov medzi D2000 systémami.

Zrkadlenie objektov medzi D2000 systémami.

D2000 v rôznych časových pásmach

‍“Stretneme sa zajtra o tomto čase” nemusí byť ten istý čas

Upgrade dispečerského riadiaceho systému - SCADA

Pred pár týždňami sme sa s kolegami vrátili z niekoľkodňovej akcie. U zákazníka sme upgradovali SCADA systém.

Komunikácia so zariadením FAG SmartCheck

Asi pred týždňom som dostal do ruky zariadenie, o ktorom som ani len netušil, na čo slúži.

Redundantný PostgreSQL a jeho monitorovanie

Redundantný PostgreSQL a jeho monitorovanie

Toto všetko dokáže protokol DNP3. Poznáte ho?

Zhruba od konca februára som pracoval na implementáci protokolu DNP3 do aplikačného servera reálneho času Ipesoft D2000.

Priebežná integrácia v archíve alebo ako na zubaté grafy

Priebežná integrácia v archíve alebo ako na zubaté grafy

Moxa NPort alebo priemyselné Rasbperry? Zvoľte si ..

Ukážka, ako je možné nahradiť Moxa NPort za Raspberry PI napr. pri zbere dát z elektromerov.

Najnovšia zraniteľnosť procesora Intel - mali by sme sa báť Spoilera?

Najnovšia zraniteľnosť procesora Intel - mali by sme sa báť Spoilera?

D2000 (mieri na) IoT

D2000 (mieri na) IoT

D2000 a IoT

D2000 a IoT

Komunikácia - GPIO protokol

Komunikácia - GPIO protokol

Komunikácia - Generic User Protocol

Komunikácia - Generic User Protocol

D2000 a malinový koláč

V súčasnosti sa pripravuje na trh nová verzia D2000-ky, ktorá bude bežať na platforme Linux.

D2000 a práca s časom, časť 2

D2000 a práca s časom, časť 2

D2000 a práca s časom

D2000 a práca s časom

Ipesoft D2000 SmartWeb – prvé skúsenosti

Ipesoft D2000 SmartWeb – prvé skúsenosti

Komunikácia – M-Bus

Na pripojenie do D2000 sme použili M-Bus/Ethernet prevodník EthMBus-5. Tento článok popisuje skúsenosti s rozbehávaním komunikácie v tejto konfigurácii.

Výber programovacieho jazyka pre realtime systémy alebo “V čom je napísaná D2000-ka?”

Ako sa k Ade dostala D2000-ka?

Komunikácia - HART, Modbus a papagáj

Tento článok popisuje skúsenosti s rozbehávaním komunikácie cez HART protokol s využitím HART/Modbus prevodníka.

Komunikácia v testovacích prostrediach

Iba málo spoločností využívajúcich riešenia na techológiách reálneho času má permanentné vytvorené testovacie prostredia

Enterprise vlastnosti Archivácie v SCADA a MES systémoch, časť 3

Zamerajme sa na cachovanie a diagnostické možnosťami D2000 Archívu.