30
rokov na trhu
101
kvalifikovaných expertov
2032
jedinečných projektov
23
mil.
riadkov vlastného kódu

Popis produktu

Spoločnosť IPESOFT prichádza vo svojom jubilejnom 30. roku existencie s novým softvérovým produktom v oblasti riadenia spotreby a nákupu energií v rámci lokálnych distribučných centier (LDS). V súčasných podmienkach naberá na čoraz väčšej dôležitosti energetický manažment a akvizícia nových zdrojov. Energie a energetické zdroje v akejkoľvek forme sú dnes určujúce nie len pre úspešný rozvoj biznisu, ale aj jeho samotnú existenciu. Na základoch viacročného projektového vývoja preto spoločnosť IPESOFT prichádza na trh s inovatívnym produktom MODIMS® určeným pre LDS, ktorými sú aktuálne najmä firemné a spotrebiteľské klastre (korporátni zákazníci, retailoví obchodníci s energiami, priemyselné parky, obytné zóny a pod.). Úlohou systému je zabezpečovať zefektívnenie pokrytia energetických potrieb a to prostredníctvom predikovania vlastnej spotreby energií a následným efektívnym nákupom potrebných energií na trhoch resp. prípravou podkladov pre plánovanie výroby vlastných zdrojov.

Systém MODIMS® je postavený na domácej platforme D2000® a skladá sa z viacerých modulov zabezpečujúcich funkcie:

- Predikcie spotreby elektrickej energie - na základe setu matematických predikčných modelov pracujúcimi s premennými ako je sezónnosť, história spotreby a metorologické údaje dokáže spracovať relevantné a presné predpovede spotreby pre dané LDS.

- Automatického získavania meteorologických dát - z dostupných meteorologických databáz tvorí interpretovaný súbor dát, ktoré slúžia ako zdroje dát pre rôzne predikčné modely využívané systémom MODIMS®.

- Zberu trhových dát zameraných na elektrickú energiu - formou harvestingu dostupných burzových dát spracúva a interpretuje získané dáta, ktoré slúžia ako zdroj pre implementované predikčné modely.

- Manažmentu optimalizácie a bilancie elektrickej energie - je systémom pre podporu rozhodovania v oblasti predaja a nákupu elektrickej energie. Používateľovi umožňuje v reálnom čase vyhodnocovať deficity a prebytky elektrickej energie a priebežne vyhodnocovať odporúčania na nákup alebo predaj el. energie na trhu s energetickými komoditami.

- Manažmentu obchodných rizík - súbor funkcionalít integrovaných do modulu zabezpečujúci správu a riadenie obchodných rizík (kreditné, trhové). Umožňuje komplexné riadenie uvedených rizík s cieľom eliminácie dopadu na cenu nakúpenej elektrickej energie.

- Archivácie a evidencie obchodných informácií - pokrýva komplexnú správu a evidenciu obchodných zmlúv, vyhodnocovanie efektívnosti jednotlivých obchodných zmlúv podľa rôznych atribútov, prepočet hodnoty obchodných zmlúv na základe aktuálnych cien na trhu s elektrickou energiou a archiváciu historických údajov o obchodných zmluvách.

Systém MODIMS® je riešenie typu klient-server s používateľsky prístupným grafickým rozhraním vyznačujúcim sa univerzálnosťou použitia, modularitou riešenia, možnosťou správy na diaľku prostredníctvom mobilných zariadení, flexibilitou a plne zabezpečenou zákazníckou podporou."

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti:

Mám záujem o MODIMS

Kontaktujte nás so žiadosťou o cenovú ponuku

Cenová ponuka

Ak máte o uvedený produkt záujem, vypíšte formulár a kontaktujte nášho obchodného zástupcu.

Miroslav Kunsch jr.
Formulár ste úspešne odoslali. Čoskoro sa vám ozveme.
Oops! Something went wrong while submitting the form.