Zoznam školení

Prinášame Vám zoznam školení, ktoré ponúkame všetkým, ktorí majú záujem bližšie spoznať a pochopiť fungovanie D2000. Školenie je určene aj pre tých, ktorí sa chcú zlepšiť a majú nezodpovedané otázky ohľadom D2000.
Firma IPESOFT spol. s r.o. ponúka  aj individuálne školenia podľa požiadaviek zákazníka.

 
 
 
Pre podrobné informácie ku školeniu a cenníku kontaktujte:  
Ing. Ľubor Čirský
Tel.č.:  +421 910 946 454
 
 
 Obsah
9. D2000 SmartWeb
 

 

1. Základné školenie D2000

Dĺžka školenia: 3 dni

 

Program školenia:

  

Architektúra systému

Inštalácia systému

Vytvorenie a konfigurácia aplikácie

Objekty systému a vzťahy medzi nimi

Komunikačné rozhrania - zber dát z protokolov

Design grafických obrazoviek

Tvorba grafov

Human interface - nastavenie klientskeho procesu

ESL - Základy tvorby vlastných scriptov

 

 

2. ESL - Event script language

Dĺžka školenia: 2 dni

 

Program školenia:

 

Ovládanie prostredia ESL

Štruktúra skriptu

Práca so štruktúrovanými premennými

Práca s kontajnermi

Práca s archívnymi hodnotami

Funkcie ESL

Udalosti

RPC Volania

 

 

3. High performance archivation

Dĺžka školenia: 2 dni  

 

Program školenia:

 

Inštalácia oracle databázy

Konfigurácia D2000 Archív pre beh na oracle databázach

Redundancia archívnych procesov

Práca s kontajnermi

Práca s archívnymi hodnotami

Trezorovanie databáz

Backup a restore archívnych databáz

 

 

4. Archivácia a tvorba grafov

Dĺžka školenia: 1 deň

 

Program školenia:

 

Možnosti konfigurácie archívnych objektov

Konfigurácia grafov

ESL a grafy

   

 

5. Práca s SQL databázami v D2000 ESL

Dĺžka školenia: 2 dni

 

Program školenia:

 

Vytvorenie si SQL databázy Sybase

Konfigurácia DB objektov

Ukážky práce z databázovými objektami

Efektivita databázových operácií


 

6. D2000 Workbook

Dĺžka školenia: 1 deň

 

Program školenia:

 

Inštalácia D2000 Workbook

Prepojenie D2000 WB a aplikácie

Funkcie D2000 WB

Ukážka tvorby reportu

 

 

7. Komunikácia s PLC - použitie protokolov D2000

 Dĺžka školenia: 1 deň

 

Program školenia:

 

Typy komunikačných rozhraní

Konfigurácia komunikačnej infraštruktúry

Filtrovanie, konverzia hodnôt

KOM buffer - riešenie krátkodobých výpadkov

Testovanie, manuálne hodnoty

 

 

8. JAPI - Java Application Interface

Dĺžka školenia: 2 dni

 

Program školenia:

 

Architektúra D2000 a JAPI

Popis JAPI rozhrania

Implementácia základných use case

 

Školenie je určené aplikačným programátorom platformy Ipesoft D2000 so znalosťou programovacieho jazyka Java (alebo príbuzného pre prostredie Java Virtual Machine). Absolvent školenia bude vedieť pripojiť vlastnú Java aplikáciu bežiacu ako samostatný proces k aplikácii na platforme Ipesoft D2000 cez rozhranie JAPI za účelom:

  • čítania a zápisu real-time hodnôt z a do D2000,
  • čítania dát z archívu,
  • komunikácie s objektami typu Event a Schéma prostredníctvom RPC,
  • diagnostiky a auditovania aplikácie na platforme Ipesoft D2000.        

 

9. D2000 SmartWeb

Dĺžka školenia: 2 dni

 

Program školenia:

 

Predstavenie platformy SmartWeb a jej ciele

Služby SmartWeb platformy ako dátového rozhrania na D2000

Služby SmartWeb platformy na vývoj a nasadenie web aplikácii

SmartWeb REST rozhranie, jeho možnosti a použitie v praxi

SmartWeb Comet rozhranie, jeho možnosti a použitie v praxi

Úvod do vývoja web aplikácii na platforme SmartWeb

Architektúra a konfigurácia SmartWeb platformy pre vývoj webových aplikácii

Možnosti a postupy pri vývoji webových aplikácii v jazyku Javascript (voliteľne vzhľadom na úroveň účastníkov v danej oblasti)

Pokročilé funkcie štandardu Javascript ES 6/ES 2015, praktické príklady  (voliteľne vzhľadom na úroveň účastníkov v danej oblasti)

Bootstrap ako responzivna CSS knižnica, praktické príklady a použitie tém  (voliteľne vzhľadom na úroveň účastníkov v danej oblasti)

Užitočne javascriptove knižnice - JQuery, MomentJS, NumeralJS, UriJS, Datatables, AmCharts, Bootstrap Datepicker, ... (voliteľne vzhľadom na úroveň účastníkov v danej oblasti)

Vývoj webových aplikácii na platforme SmartWeb bez použitia Smart Web Framework komponentov

React JS ako komponentový framework na tvorbu modulárnych webovych aplikácii, praktické použitie s príkladmi (voliteľne vzhľadom na úroveň účastníkov v danej oblasti)

Vývoj a webovych aplikácii na platforme SmartWeb s použitím  Smart Web Framework komponentov

Užitočne typy pre vývoj  a architektúru webovej aplikácie postavenej na SmartWeb platforme

 

Pre školenie je nevyhnutné:

Poznať princípy tvorby HTML stránok - t.j. základne vedomosti o HTML a CSS

Poznať základy jazyka Javascript - v rozsahu schopnosti písania algoritmov a používania funkcii lokálna inštalácia testovacej D2000 - pre praktickú časť školenia

 

 

 

 

Topics: skolenie

Za IPESOFT pre Vás napísal

Jana Motyčáková

Jana Motyčáková

e-mail: motycakova.jana@ipesoft.com