Zoznam školení

Prinášame Vám zoznam školení, ktoré ponúkame všetkým, ktorí majú záujem bližšie spoznať a pochopiť fungovanie D2000. Školenie je určene aj pre tých, ktorí sa chcú zlepšiť a majú nezodpovedané otázky ohľadom D2000.
Firma IPESOFT spol. s r.o. ponúka  aj individuálne školenia podľa požiadaviek zákazníka.

 
 D2000 skolenie
 
Pre podrobné informácie ku školeniu a cenníku kontaktujte:  
Ing. Ľubor Čirský
Tel.č.:  +421 910 946 454
 
 
 Obsah
9. D2000 SmartWeb
 

 

1. Základné školenie D2000

Dĺžka školenia: 3 dni

 

Program školenia:

  

Architektúra systému

Inštalácia systému

Vytvorenie a konfigurácia aplikácie

Objekty systému a vzťahy medzi nimi

Komunikačné rozhrania - zber dát z protokolov

Design grafických obrazoviek

Tvorba grafov

Human interface - nastavenie klientskeho procesu

ESL - Základy tvorby vlastných scriptov

 

 

2. ESL - Event script language

Dĺžka školenia: 2 dni

 

Program školenia:

 

Ovládanie prostredia ESL

Štruktúra skriptu

Práca so štruktúrovanými premennými

Práca s kontajnermi

Práca s archívnymi hodnotami

Funkcie ESL

Udalosti

RPC Volania

 

 

3. High performance archivation

Dĺžka školenia: 2 dni  

 

Program školenia:

 

Inštalácia oracle databázy

Konfigurácia D2000 Archív pre beh na oracle databázach

Redundancia archívnych procesov

Práca s kontajnermi

Práca s archívnymi hodnotami

Trezorovanie databáz

Backup a restore archívnych databáz

 

 

4. Archivácia a tvorba grafov

Dĺžka školenia: 1 deň

 

Program školenia:

 

Možnosti konfigurácie archívnych objektov

Konfigurácia grafov

ESL a grafy

   

 

5. Práca s SQL databázami v D2000 ESL

Dĺžka školenia: 2 dni

 

Program školenia:

 

Vytvorenie si SQL databázy Sybase

Konfigurácia DB objektov

Ukážky práce z databázovými objektami

Efektivita databázových operácií


 

6. D2000 Workbook

Dĺžka školenia: 1 deň

 

Program školenia:

 

Inštalácia D2000 Workbook

Prepojenie D2000 WB a aplikácie

Funkcie D2000 WB

Ukážka tvorby reportu

 

 

7. Komunikácia s PLC - použitie protokolov D2000

 Dĺžka školenia: 1 deň

 

Program školenia:

 

Typy komunikačných rozhraní

Konfigurácia komunikačnej infraštruktúry

Filtrovanie, konverzia hodnôt

KOM buffer - riešenie krátkodobých výpadkov

Testovanie, manuálne hodnoty

 

 

8. JAPI - Java Application Interface

Dĺžka školenia: 2 dni

 

Program školenia:

 

Architektúra D2000 a JAPI

Popis JAPI rozhrania

Implementácia základných use case

        

 

9. D2000 SmartWeb

Dĺžka školenia: 2 dni

 

Program školenia:

 

Predstavenie platformy SmartWeb a jej ciele

Služby SmartWeb platformy ako dátového rozhrania na D2000

Služby SmartWeb platformy na vývoj a nasadenie web aplikácii

SmartWeb REST rozhranie, jeho možnosti a použitie v praxi

SmartWeb Comet rozhranie, jeho možnosti a použitie v praxi

Úvod do vývoja web aplikácii na platforme SmartWeb

Architektúra a konfigurácia SmartWeb platformy pre vývoj webových aplikácii

Možnosti a postupy pri vývoji webových aplikácii v jazyku Javascript (voliteľne vzhľadom na úroveň účastníkov v danej oblasti)

Pokročilé funkcie štandardu Javascript ES 6/ES 2015, praktické príklady  (voliteľne vzhľadom na úroveň účastníkov v danej oblasti)

Bootstrap ako responzivna CSS knižnica, praktické príklady a použitie tém  (voliteľne vzhľadom na úroveň účastníkov v danej oblasti)

Užitočne javascriptove knižnice - JQuery, MomentJS, NumeralJS, UriJS, Datatables, AmCharts, Bootstrap Datepicker, ... (voliteľne vzhľadom na úroveň účastníkov v danej oblasti)

Vývoj webových aplikácii na platforme SmartWeb bez použitia Smart Web Framework komponentov

React JS ako komponentový framework na tvorbu modulárnych webovych aplikácii, praktické použitie s príkladmi (voliteľne vzhľadom na úroveň účastníkov v danej oblasti)

Vývoj a webovych aplikácii na platforme SmartWeb s použitím  Smart Web Framework komponentov

Užitočne typy pre vývoj  a architektúru webovej aplikácie postavenej na SmartWeb platforme

 

Pre školenie je nevyhnutné:

Poznať princípy tvorby HTML stránok - t.j. základne vedomosti o HTML a CSS

Poznať základy jazyka Javascript - v rozsahu schopnosti písania algoritmov a používania funkcii lokálna inštalácia testovacej D2000 - pre praktickú časť školenia

 

 

 

 

Topics: skolenie

Za IPESOFT pre Vás napísal

Jana Motyčáková

Jana Motyčáková

e-mail: motycakova.jana@ipesoft.com