Viacjazyčná podpora

Definovanie jazyka

Dôsledná implementácia Unicode umožňuje tvorbu aplikácií v ľubovoľnom jazyku, vrátane ruštiny, čínštiny a pod. Aplikácie môžu byť súčasne prevádzkované vo viacerých jazykoch naraz, výber jazyka je definovaný na konkrétnom užívateľovi. Zobrazenie údajov vo viacerých jazykoch je možná prostredníctvom definície Slovníka, ktorý sa nachádza v grafickom prostredí GREDIT.
Obsah

 

 

 

Nastavenia užívateľa

 

Zobrazenie schém v HI v konkrétnom jazyku si jednotlivý užívatelia (v závislosti od ich užívateľských práv) môžu upraviť podľa vlastných potrieb. Dané nastavenie jazyka sa upravuje v Nastaveniach užívateľa.

Nasledujúcej ukážke je demonštrované ako si užívateľ môže prepnúť jazyk v rozhraní HI a po prepnutí sa text zobrazí podľa zvoleného jazyka.

 

 

 

Tvorba viacjazyčnej obrazovky z jednojazyčnej

 

V aplikácií systému D2000 je možné zobraziť niektoré údaje vo viacerých jazykoch. V rámci slovníka sa definujú jazyky, ktoré budú k dispozícií, kľúčové slová a texty, ktoré sú pridané k jednotlivým kľúčovým slovám.

Dôležité pre vytvorenie vlastného slovníka je:

1. Zadefinovať jazyk

2. Zadefinovať kľúčové slovo

3. Ku kľúčovému slovu zadefinovať text v príslušnom jazyku

Takýmto spôsobom vznikne tabuľka.

 

 

2018-01-22_092124.png

 

 

Konfigurácia kľúčov

 

Pri konfigurácií kľúčov používame masku {!názov kľúča}. Ak sa kľúčové slovo nenachádza v slovníku, GREDITOR upozorní užívateľa tak, že dané slovo bude zvýraznené červenou farbou.

 

 

 

 

 

Slovník pre kľúčové slová môžeme vyvolať 2 spôsobmi:

 

1. Stlačením tlačidla "Slovník", ktorý sa nachádza na obrazovke.

2. Cez Konfiguráciu D2000-> Slovník...

 

 

 

 

Zadefinovanie jazyka

 

Jazyk sa definuje v slovníku, ktorý si vyvoláme. Je to na užívateľovi aký jazyk si zadefinuje. Užívateľ môže editovať už existujúce zadefinované jazyky.

 

 

 

 

Vytvorenie kľúča

 

Kľúč do slovníka vytvoríme pomocou tlačidla "Vytvor kľúč", ktorý sa nachádza v slovníku.

 

 

 

 

Ak máme vytvorený kľúč ideme si ho vložiť do schémy a vyskúšať prepínanie medzi jazykmi.

 

 

 

 

Export kľúčov

 

Slovník umožňuje viacero možností pri exporte kľúčov a to :

1.Export všetkých kľúčov do súboru

2.Export použitých kľúčov do súboru

3.Export nepoužitých kľúčov do súboru

4.Export vybraných kľúčov do súboru

 

 

 

 

 

Import kľúčov

 

Slovník má možnosť importovať pripravené kľúčové slová v exceli. Pri importovaní kľúčov je dôležité aby súbor bol v správnom formáte.

 

1. Formát bez časovej značky

 

 2018-01-22_094507.png

 

 

2. Formát s časovou značkou

 

2018-01-22_094639.png

 

 

V nasledujúcej ukážke si vytvoríme formát excelu, ktrorý následne importneme do slovníka.

 

 

 

Topics: viacjazycna-podpora

Za IPESOFT pre Vás napísal

Boris Čonto

Boris Čonto

e-mail: boris.conto@ipesoft.com