D2000

Posted by Boris Čonto
Topics: D2000

Aktuálnu verziu D2000 nájdete tu.

 

S NAŠIMI SYSTÉMAMI ZÍSKATE

 

Čítaj viac...

Komunikácia s PLC

Posted by Boris Čonto

Architektúra komunikačného rozhrania

 

Architektúra komunikačného rozhrania je založená na procese KOM. Proces KOM je proces komunikácie a spracovania nameraných hodnôt, ktorý:

  • umožňuje komunikáciu s riadiacimi systémami prostredníctvom sériových komunikačných liniek, telefónnych modemov, bezdrôtovú komunikáciu rádiomodemami, komunikáciu zbernicou BITBUS atď.;
  • umožňuje komunikáciu s rôznymi riadiacimi systémami súčasne (Landis&Gyr PRU, Landis&Gyr PRV, SAE Control, Dragon-CS, Diamo-L a ďalšie);
  • získava informácie o stavoch a hodnotách veličín v monitorovanej technológii;
  • vykonáva primárne spracovanie hodnôt – filtráciu, linearizáciu, prevod na technické jednotky;
  • zabezpečuje nastavenie žiadaných hodnôt a stavov v technológii.
Čítaj viac...

Otvorenosť komunikácie IPESOFT D2000®

Aplikačný server D2000 implementuje rozsiahlu množinu komunikačných štandardov a protokolov a tým je predurčená na úspešné nasadenie v aplikáciách ktoré vyžadujú integráciu rôznorodého komnukačného prostredia.

Čítaj viac...