Softvérová technológia reálneho času

IPESOFT D2000® je softvérová technológia reálneho času vyvinutá spoločnosťou IPESOFT. Využíva sa pre tvorbu aplikačných riešení pre oblasť výrobných, energetických a obchodných systémov. Táto platforma je vhodná pre aplikácie, kde je potrebné zabezpečiť zber a vizualizáciu dát z priemyselných automatov, riadenie technologických procesov, tvorbu bilančných nástrojov a prehľadov, integráciu rôznych podnikových systémov.

 

IPESOFT D2000® je objektovo orientovaný SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) systém, ako aj platforma pre tvorbu komplexných MES (Manufacturing Execution System) aplikácií. V súhrne svojich vlastností predstavuje optimalizovaný nástroj triedy RAD (Rapid Application Development) pre informačné systémy pracujúce súčasne s údajmi technického charakteru v reálnom čase, technickými a obchodnými údajmi vo forme časových radov a obchodnými údajmi vo forme databázových tabuliek.

 

IPESOFT D2000® umožňuje aplikačným tímom spoločnosti IPESOFT a tímom implementačných partnerov vytvárať riešenia, ktoré prekračujú očakávania zákazníkov. Unikátne softvérové technológie a s nimi súvisiace produkty sa svojimi vlastnosťami radia k svetovej špičke v oblasti informačných technológií reálneho času. Systémy sú:

  • vysoko výkonné, stabilné, bezpečné a otvorené,
  • postavené na báze moderných ICT (Information and Communication Technology) štandardov,
  • určené pre široký rozsah aplikácií,
  • v praxi overené v rozsiahlych aplikáciách kritického významu.

Topics: O_Aplikacii_STRC

Za IPESOFT pre Vás napísal

Boris Čonto

Boris Čonto

e-mail: boris.conto@ipesoft.com