Komunikácia s PLC

Architektúra komunikačného rozhrania

 

Architektúra komunikačného rozhrania je založená na procese KOM. Proces KOM je proces komunikácie a spracovania nameraných hodnôt, ktorý:

  • umožňuje komunikáciu s riadiacimi systémami prostredníctvom sériových komunikačných liniek, telefónnych modemov, bezdrôtovú komunikáciu rádiomodemami, komunikáciu zbernicou BITBUS atď.;
  • umožňuje komunikáciu s rôznymi riadiacimi systémami súčasne (Landis&Gyr PRU, Landis&Gyr PRV, SAE Control, Dragon-CS, Diamo-L a ďalšie);
  • získava informácie o stavoch a hodnotách veličín v monitorovanej technológii;
  • vykonáva primárne spracovanie hodnôt – filtráciu, linearizáciu, prevod na technické jednotky;
  • zabezpečuje nastavenie žiadaných hodnôt a stavov v technológii.

Architektúra konfigurácie komunikácií v jednom procese KOM je rozdelená na tri logické úrovne: Linka, Stanica a Meraný bod.

Linka
Predstavuje komunikačné rozhranie, cez ktoré komunikácia prebieha.
Stanica
Zvyčajne predstavuje konkrétne zariadenie (PLC), s ktorým prebieha komunikácia. V prípade niektorých protokolov to môže byť logické zoskupenie hodnôt (OPC).
Meraný bod
Je konrétna veličina, ktorej hodnota je získavaná zo zariadenia, resp. je mu posielaná.

 

Komunikačný protokol Modbus

 

Obsah

 

Komunikačný protokol IEC 104

 

Obsah

 

Komunikačný protokol Modbus

 

V nasledujúcej ukážke je postup krokov pre nakonfigurovanie komunikácie cez komunikačný protokol Modbus. Slúži na zbieranie dát z autonomného zariadenia napr.: zariadenie na meranie tepla, z ktorého sa čítajú hodnoty. Komunikácia prebieha cez sériovú linku.

Spustíme si CNF:

 

 

 

Vytvorenie Linky Modbus_Client

 

Po spustení CNF si nájdeme objekt LINKA, ktorý sa nachádza na ľavej strane obrazovky.

 

 

 

Vytvorenie Stanice Modbus_Client

 

Na ľavej strane obrazovky si nájdem objekt Stanica a označíme ho. Na pravej strane sa nám zobrazí aktuálny počet vytvorených staníc.

 

 

 

Vytvorenie Meraného bodu Modbus_Client

 

Ak máme vytvorenú stanicu ideme si založiť Meraný bod. Vyberieme si Meraný bod a nastavíme si ho podľa ukážky.

 

 

Vytvorenie Linky Modbus_Server

 

 

Vytvorenie Stanice Modbus_Server

 

Po založení linky si vytvoríme stanicu. Linka Modbus_Server bude rodičom pre stanicu Modbus_Server.
 
 
 

Vytvorenie Meraného bodu Modbus_Server

 

Keď už máme založenú linku a stanicu môžme si založiť meraný bod.
 
 

Výsledkom Modbus komunikácie je posielanie dát z výstupu (Modbus_server) na vstup (Modbus_client).

 

 

Komunikačný protokol IEC_104


V nasledujúcej ukážke si ukážeme vytvorenie komunikácie cez komunikačný protokol IEC104 .Slúži na komunikáciu medzi dvoma systémami napr. SCADA1 a SCADA 2. Komunikácia prebieha cez protokol TCP-IP.

Vytvoríme si názornú ukážku ako prebieha komunikácia cez daný protokolo. Budeme zakladať linky, stanice a merané body. Aby komunikácia prebiehala je potrebné založiť objekty v správnom poradí : Linka -> Stanica -> Meraný bod

Výsledkom komunikácie bude posielanie dát cez komunikačný protokol IEC_104. Vstupné hodnoty bude posielať IEC_104_Server (M.Y_OUT), ktoré sa objavia na výstupe IEC_104_Clienta (M.Y_IN).


Vytvorenie Linky pre IEC_104_Client

 

Ako prvé si založíme Linku, ktorá bude rodičom Stanice.

 

 

 

Vytvorenie Stanice pre IEC_104_Client

 

Po založení Linky si vytvoríme Stanicu, ktorá bude rodičom Meraného bodu.

 

 

 

Vytvorenie Meraného bodu pre IEC_104_Client

 

 

Po založení Stanice si vytvoríme Meraný bod.
 
 
 

Pri zakladaní Linky, Stanice a Meraného bodu pre IEC_104_Server budeme podobne postupovať ako pri zakladaní IEC_104_Client.

 

Vytvorenie Linky pre IEC_104_Server

 

 


Vytvorenie Meraného bodu pre IEC_104_Server

 

V danej ukážke uvidíme výsledné posielanie hodnôt z výstupu na vstup zariadenia.

 

Topics: D2000, komunikacia-s-plc

Za IPESOFT pre Vás napísal

Boris Čonto

Boris Čonto

e-mail: boris.conto@ipesoft.com