Inštalácia systému a vytvorenie aplikácie

Inštalácia systému IPESOFT D2000®

 

Predtým, ako začnete inštalovať systém IPESOFT D2000®, uistite sa, či váš počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky pre úspešnú inštaláciu.

 

Konfigurácia systému a DEMO aplikácia IPESOFT D2000®

 

Vytvorenie aplikácie – „Hello World“

 

Na jednom serveri/počítači je možné mať nakonfigurovaných viacero aplikácií. Vytvorenie novej aplikácie, ako aj zmenu konfigurácie existujúcich aplikácií, je možné vykonať prostredníctvom programu D2MC – menežment kozoly

Pred tým ako si vytvoríme aplikáciu „Hello World“, je potrebné si vytvoriť databázový server a aplikáciu.

 

 

 

Systémové požiadavky

 

Operačný systém: Windows 7+
Windows Server: Windows Server 2012, 2016, 2019
Pamäť: min. 4GB RAM

Inštalačný program automaticky nainštaluje súbory produktov IPESOFT D2000®, Eclipse, JRE (Optional) a Sybase SQL 12 32/64 bit.

Inštalačný program verzie D2000 V11 je dostupný tu.

 

 

Inštalácia systému IPESOFT D2000®

Inštaláciu spustíme pomocou inštalačného balíčka IPESOFT D2000®. Inštalačný balík môže byť 32 alebo 64-bitový.

 

 

 

Aplikácia opravného balíčka - patchovanie

Po inštalácii systému IPESOFT D2000® je potrebné aplikovať opravný balíček pre danú verziu.


 

 

Vytvorenie aplikácie IPESOFT D2000®

 

D2MC slúži na vzdialené riadenie aplikácie (kontrola a zastavenie aplikácie, Stop/Štart procesov atď.. ) cez web rozhranie. D2SMC ktoré je naďalej plne funkčné a prístupné v príslušnom bin adresáry ako d2smc.exe.

 

 

 

Vytvorenie aplikácie

 

Aplikácia je v systéme D2000 chápaná ako uzavretý súbor vlastností a funkcionalít ktoré boli implementované aplikačným programátorom prostriedkami aplikačného servera D2000. Poskytuje koncovému užívateľovy potrebnú funkcionalitu.
Po inštalácii D2000 nie je vytvorená žiadna alikácia a je potrebné si ju založiť.
Nasledujúce video (je rozdelené na dve časti) predvedie akým sposobom sa vytvára aplikácia.
Aplikácii je možné vytvoriť viacero, pričom platí že v jednom čase môže byť spustená len jedna aplikácia. Každá má svoje meno, ktoré musí byť jednoznačné.
Prvá naša aplikácia bude mať meno DEMO. A nebude obsahovať žiadnu konfiguráciu.

 

 

 

 

Demo aplikácia na stránkach ipesoft.com/d2000

 

 

V ďalšom videu si ukážeme akým spôsobom sa použije existujúca DEMO aplikácia zverejnená na našich stránkach.

 

 


 

Vytvorenie databázového servera a novej aplikácie

 

Konfigurácia aplikácie, ako aj všetky monitorované udalosti, sú ukladané do SQL databázy. Prístup k databáze je realizovaný prostredníctvom tzv. „Database Engine“.

V nasledujúcej ukážke si ukážeme, ako si takýto „Database Engine“ vytvoriť a následne spustiť (Pri štarte aplikácie sa automaticky naštartuje aj „Database Engine“.) a ako si vytvoriť aplikáciu.

 

Vytvorenie novej aplikácie sa vykoná prostredníctvom programu D2MC. Po založení Sybase enginu, môžeme založiť aplikáciu. Názov pre aplikáciu si definuje každý užívateľ sám. Je možnosť založiť viacero aplikácií, ale spustená môže byť len jedna.

 

 

 

Prvé prihlásenie a vytvorenie prístupového konta do aplikácie

 

Po úspešnom vytvorení a spustení aplikácie je možnosť prihlásiť sa do programov HI, GREDIT, CNF pod štandartným používateľským kontom.

Prihlasovacie údaje pužívateľského konta:

Meno: SystemD2000
Heslo: SystemD2000

 

Prihlásanie sa do programu CNF

 

 

 

Keď máme vytvorené svoje užívateľské konto budeme sa pod ním prihlasovať do aplikácie.

 

 

 

Vytvorenie obrazovky (schémy)

 

Používateľské obrazovky sa tvoria pomocou programu GREDIT. Cieľom našej aplikácie „Hello World“ bude vytvorenie obrazovky, ktorá bude zobrazovať aktuálny systémový dátum a čas. Otvoríme si grafický editor GREDIT, v ktorom môžeme vytvárať schémy. Základnou entitou pre zobrazenie informácií je objekt schéma. Do schémy je možné uložiť hodnoty, obrázky a všetko čo používateľ aplikácie potrebuje zobraziť.

 

Prihlásíme sa pod svojim užívateľským kontom:

 

 

 

 

 

Vloženie objektov do schémy

 

Schémy v programe GREDITORE sa dajú rôzne upraviť podľa vlastných predstáv. Máte možnosť vytvárať vlastný štýl písma, útvary, palety atď. Dajú sa vložiť rôzne objekty napr. geometrické tvary, texty, grafy, tlačidlá, bitmapové obrázky. V nasledujúcej ukážke si vložíme text, ku ktorému pripojíme systémový objekt. Daný objekt je súčasťou programu CNF.

 

 

Úspešne sme pripojili nakonfigurovaný systémový objekt na zadaný výraz, vytvorili sme nakonfigurovanú schému, ktorú uložíme a zobrazíme v konzole operátora HI.

 

 

Konzola operátora HI

 

Otvoríme si konzolu operátora HI. Vyberieme si schému, ktorú sme si v predchádzajúcich krokoch vytvorili a uložili. Výsledkom bude zobrazenie vytvorenej schémy v GREDITORE.

 

 

 

Úprava schémy

 

 

Topics: instalacia

Za IPESOFT pre Vás napísal

Boris Čonto

Boris Čonto

e-mail: boris.conto@ipesoft.com