Archivácia údajov

Archivácia sa využíva na archivovanie vybraných Meraných bodov alebo Počítaných bodov. Dané body môžeme archivovať dvoma spôsobmi.

 

 

 

Spôsob archivácie

 

1. Periodicky

v časových okamihoch zapíše hodnotu archivovaného objektu do archívu

 

2. Pri zmene hodnoty

do archívu sa zapisujú len zmeny hodnoty archivovaného objektu

 

Typ archivácie

 

1. Primárna archivácia

2. Archivácia štatistickou funkciou

3. Archivácia zadaným výrazom

4. Archivácia plneným skriptom

 

Archivovaná hodnota

je objekt, nachádzajúci sa v CNF, ktorý popisuje zdroj archivovaných údajov, spôsob archivácie a spôsob ich spracovania. Rodičom pre archivované hodnoty je proces SELF.ARC

 

Viac informácií o archivácií sa nachádza v dokumentácii.

 

V ukážke si zaarchivujeme počítaný bod primárnou archiváciou.

 

 

 

 

Vytvorenie štatistickej archivácie

 

Pri tvorbe archívu štatistickou funkciou je možné používať implementované funkcie napríklad: priemer, vážený priemer, integrál, suma, maximum, minimum atď.

 

Spôsob výpočtu štatistiky

  • Priebežný - výpočet sa vykonáva priebežne .Výsledné hodnoty sú počítané priebežne podľa definície a sú prístupné automaticky (v závislosti od vyťaženia systému).
  • Na požiadanie - výpočet sa vykoná a výsledok sa zapíše do archívu na požiadanie Žiadosť na výpočet je možné generovať prostredníctvom akcie Tell príkazu RECALC v SYSCONSOLE.
  • Pri čítaní - výpočet sa vykoná podľa požiadavky na čítanie. Výhodou tohto spôsobu je to, že hodnoty sa nezapisujú do archívu a nezaberajú tak miesto. Pre takýto archívny objekt neexistuje možnosť opravného prepočtu v prípade zápisu oneskorených hodnôt do archívu. Nevýhodou je, že pri každej požiadavke na čítanie údajov z archívu je potrebné načítať zdrojové dáta a vykonať výpočet.

 

Viac informácií o archivácií sa nachádza na URL:

 
 

 

V nasledujúcej ukážke budeme archivovať pomocou štatistickej funkcie. Danou funkciou sa môžu archivovať len zaarchivované hodnoty.

 

 

Topics: archivacia-udajov

Za IPESOFT pre Vás napísal

Boris Čonto

Boris Čonto

e-mail: boris.conto@ipesoft.com