ipe_spolocna1.jpg

 Spoločnosť IPESOFT spol. s r.o. bola založená v roku 1993 zakladateľmi (na obrázku zľava) – Ján Rovňaník, Ľubomír Húska, Miroslav Kunsch a Vladimír Mečiar.

Na začiatku sme boli plní entuziazmu, hľadali nové riešenia, tvorili nové technológie spracovania údajov v reálnom čase. Medzi prvými sme dokázali využiť príležitosť vyplývajúcu z liberalizácie trhu s energiami. Naše technologické know-how a odborné kompetencie z oblasti energetiky nám umožnili rozumieť a podporovať zmeny na tomto trhu.

Našou víziou bolo vyvinúť softvérové technológie, ktoré budú využiteľné pre viaceré priemyselné odvetvia. Bola to prvá myšlienka, z ktorej sa zrodila naša dnešná nosná platforma reálneho času IPESOFT D2000.
Ubehlo viac ako 20 rokov, rástli sme na inovatívnych myšlienkach spolu s našimi kľúčovými zákazníkmi. Chceme sa stať lídrom v dodávaní špecializovaných ICT riešení v strednej a východnej Európe. Neustále inovujeme, vzdelávame sa. Naše produkty sú čoraz sofistikovanejšie a prinášajú zákazníkom významnú konkurenčnú výhodu. Mnohí naši zákazníci sa stali našimi priateľmi.

 

 
Miroslav Kunsch
chairman