Vďaka partnerstvu so SHMÚ sa nám darí neustále napredovať

Bezemisná výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov je závislá od vývoja počasia, rovnako ako veľká časť spotreby elektriny. Ak chceme riadiť a optimalizovať využitie elektrickej energie, musíme čo najpresnejšie predpovedať vývoj počasia.

 

Naša spoločnosť sa už viac ako 25 rokov venuje pokrokovým projektom v energetike.  Mnoho z nich je zameraných práve na plánovanie, optimalizáciu a riadenie spotreby / výroby elektriny. Zodpovednosť za kvalitu a spoľahlivé riešenia zdieľame spolu s partnermi a spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú s predikciami vývoja počasia. Jedným z našich najvýznamnejších partnerov je Slovenský hydrometerologický ústav, ktorý v tomto období oslavuje 65 výročie od svojho založenia.

 

 

65_i

 

Vďaka meraným dátam a výstupom z predikčných modelov poskytovaných SHMÚ, zvládame vytvárať komplexné riešenia pre prognózu výroby a spotreby energií s dôrazom na obnoviteľné zdroje energie. Zjednodušujeme a automatizujeme procesy, ktoré napomáhajú k šetreniu energií nielen na Slovensku, ale dokážu sa presadiť aj v globálnom priestore.  Spoločne so SHMÚ vytvárame modely a riešenia stavané na čo najpresnejších prognózach vývoja počasia s využitím systémov reálneho času a umelej inteligencie. Neustále zlepšovanie na oboch stranách pomáha nášmu partnerstvu rásť.

 

SHMÚ prajeme mnoho ďalších úspešných rokov a veríme, že naša spolupráca bude naďalej prospešná!

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: