V IPESOFTe máme ďalšieho energetického manažéra EUREM

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie našich zamestnancov je pre nás jeden z kľúčových faktorov úspechu na trhu.

Sme IT firma pôsobiaca vo viacerých oblastiach, ale oblasť energetiky je prevažujúca.

Po úspešnom absolvovaní kurzu “European Energy Manager - Manažér pre energetiku” bol nášmu kolegovi Jánovi Paulínymu udelený medzinárodný certifikát European Energy Manager a zároveň aj certifikát AHK Slowakei “Manažér pre energetiku”.

Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo koncom februára 2024 za prítomnosti veľvyslankyne Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku jej excelencie Barbary Wolf, zástupcov AHK Slowakei a garantov vzdelávania Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a spoločnosti Viessmann.

Foto zdroj: AHK Slowakei

Veľvyslankyňa Nemeckej spolkovej republiky Barbara Wolf a Ján Paulíny IPESOFT - udelenie certifikátu EUREM
IPESOFT Ján Paulíny - udelenie medzinárodného certifikátu European Energy Manager
Absolventi European Energy Manager (IPESOFT - Ján Paulíny)

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: