Európsky energetický manažér EUREM v IPESOFTe

Odborná kvalifikácia a expertíza našich zamestnancov sú pre nás kľúčovým aktívom. Najmä pokiaľ ide o spájanie znalostí z energetiky so znalosťami z oblasti IT.

Náš kolega Martin Habarda získal uznávaný medzinárodný certifikát European Energy Manager zameraný na posilnenie kvalifikácie v oblasti energeticky efektívnych technológií a energetického manažmentu. Kurz zastrešila Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) v spolupráci s STU Bratislava a podieľali sa na ňom energetickí odborníci zo širokého spektra odvetví (priemysel, IT, maloobchod, štátna správa, reality, zdravotníctvo,...).

Certifikát „Európsky energetický manažér“ si úspešní účastníci prevzali slávnostne za prítomnosti nemeckej veľvyslankyne.

Kurz priebiehal v období od apríla 2022do februára 2023.

Čo na kurz povedal Martin?

„Kurz mi dal možnosť lepšie pochopiť potreby priemyselných podnikov smerujúce k znižovaniu energetickej náročnosti výroby a uhlíkovej stopy výrobkov.“Gratulujeme mu k úspešnému získaniu certifikátu a dúfame, že mu znalosti pomôžu lepšie pomôcť zákazníkom s energetickým manažmentom a optimalizáciou ich energetickej efektívnosti.

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: