Podpis zmluvy o spolupráci s FEIT UNIZA

Sme radi, že naša spolupráca s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity bude pokračovať aj novom roku 2024.

Prepojenie teórie a praxe bude vždy nevyhnutnou súčasťou vzdelávacieho procesu, ktorému chceme aj touto formou prispievať.

Podpis zmluvy o spolupráci s FEIT UNIZA
Zmluva o spolupráci s FEIT UNIZA

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: