Memorandum o spolupráci s FRI UNIZA

IPESOFT a Fakulta riadenia a informatiky UNIZA podpísali Memorandum o spolupráci s externým partnerom z praxe.

Zaradili sme sa tak do zoznamu autorít z praxe, ktoré pomáhajú fakulte lepšie reflektovať požiadavky zamestnávateľov a skvalitňovať jej študijne programy.

Spolupráca medzi akadémiou a praxou je kľúčová pre uplatnenie absolventov. Dúfame, že takto pomôžeme jednej z najlepších fakúlt na Slovensku ešte lepšie pripravovať svojich študentov na ich budúcu kariéru.

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: