Jesenný vzdelávací cyklus v spolupráci s FEIT UNIZA

Koncom roka 2023 sme ukončili jesenný cyklus vzdelávacích prednášok v rámci našej dlhodobej spolupráce s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity.

Ďakujeme prof. Ing. Peter Braciník, PhD., Ing. Alžbeta Kanáliková, PhD., doc. Ing. Marián Hruboš PhD.

Naši kolegovia mali možnosť priblížiť študentom produkty a projekty, ktoré sú dôkazom, že prepojenie teórie a práxe sa stáva nevyhnutnou súčasťou vzdelávacieho procesu.

O jednotlivých prednáškach si môžete prečítať viac na našom Linkedin.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v novom roku.

Prednáška Trading systémy v energetike

Prednáška Databázy v SCADA A MES systémoch

Prednáška Zmeny na energetickom trhu

Prednáška Komplexné systémy pre riadenie obchodu a výroby elektriny (ROVE)

Prednáška Nové trendy v energetike

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: