FEIT UNIZA a IPESOFT spolupracujú na inovácií vzdelávania

V roku 2022 sa stal IPESOFT oficiálne jednou z autorít z praxe, ktoré priamo vstupujú do prípravy a harmonizácie študijných programov.

Cieľom zapojenia autorít z praxe je ideálne nastaviť formu vzdelávania a vyhovieť požiadavkám z priemyslu pred ich akreditáciou.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA spolupracuje s priemyselným prostredím nielen vo výskumnej, ale aj vo vzdelávacej oblasti. Aktuálne na FEIT prebieha proces  harmonizácie študijných programov na všetkých troch stupňoch vzdelávania: bakalársky, inžiniersky a doktorandský. Pre FEIT je názor priemyselných partnerov kľúčový pre nastavenie kvalitného vzdelávania. Z toho dôvodu, autority z praxe v podobe významných spoločností, napr. v oblasti IT majú možnosť zapojiť sa do prípravy nových študijných programov, komentovať jednotlivé body a prinášať cenný feedback z praxe.

IPESOFT a FEIT UNIZA dlhodobo spolupracujú a snažia sa tak priniesť do regiónu kvalitných absolventov zameraných napríklad na elektrotechniku, IT a energetiku. Pozitívne výsledky spolupráce je možné vidieť už dnes na atraktivite absolventov fakulty na trhu práce.

Spolupráca fakulty s praxou zároveň dáva študentom možnosť priamo sa oboznámiť so zameraním významných spoločností v regióne a ich firemnou kultúrou, prípadne priamo v spoločnosti vykonávať projekty, prax, alebo stáž. V IPESOFTe momentálne pracuje viacero absolventov FEIT, ktorí sa v spoločnosti zamestnali po pozitívnej skúsenosti počas štúdia.

Podľa prieskumov je pre mnohých študentov práve prepojenie štúdia s praxou jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere vysokej školy.

Spolupráca je zároveň veľmi prínosná aj pre autority z praxe. Prináša im kvalifikovanejšiu pracovnú silu, ktorá sa dokáže rýchlo etablovať a kariérne rásť.

Dúfame, že formalizácia spolupráce umožní navrhnúť hodnotné študijné programy a ideálne pripraviť budúcich absolventov FEIT na prax.

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: