NAŠE RIEŠENIA PRE DOPRAVU

Na základe našich skúseností v energetike a požiadaviek našich zákazníkov, sme vytvorili komplexný a prepracovaný systém pre prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry a železničného prepravcu v podmienkach liberalizovaného trhu.

ipe_ipesoft_doprova.png

IPESOFT REMS

Riešenie IPESOFT REMS umožňuje detailné plánovanie, sledovanie, riadenie a optimalizáciu spotreby a nákupu trakčných energií v podmienkach železničného prevádzkovateľa infraštruktúry a prepravcu. Poskytuje komplexné riešenie pre riadenie efektivity a optimalizáciu nákladov na energie. Základnou funkciou riešenia je detailné on-line sledovanie spotreby elektrickej trakčnej a netrakčnej energie.

VIAC
VIAC