TECHNOLÓGIA D2000

Optimalizovaný nástroj triedy RAD (Rapid Application Development) pre informačné systémy pracujúce s údajmi technického charakteru v reálnom čase

ipe_ipesoft_doprova.png

D2000

IPESOFT D2000® je softvérová technológia reálneho času vyvinutá spoločnosťou IPESOFT. Využíva sa pre tvorbu aplikačných riešení pre oblasť výrobných, energetických a obchodných systémov. Táto platforma je vhodná pre aplikácie, kde je potrebné zabezpečiť zber a vizualizáciu dát z priemyselných automatov, riadenie technologických procesov, tvorbu bilančných nástrojov a prehľadov, integráciu rôznych podnikových systémov.

VIAC
VIAC