Vitaj Tomcat, dovidenia Wildfly

alebo ako sme si vybrali webový server pre nasledujúcu verziu D2000.

 

Vyberať vhodný webový aplikačný server pre Java aplikáciu nikdy nebolo jednoduché. Zvlášť keď každý z nich má svoje silné ale aj slabé stránky, ktoré treba brať do úvahy pri každom type aplikácie a nasadenia. V rámci webových riešení integrovaných s D2000 sme počas posledných rokov využili už viacero aplikačných serverov. Od plnohodnotného Java Enterprise servera, akým je Wildfly/JBoss, až po jednoduchý webový kontajner, akým je napríklad Jetty. Častokrát sme si uvedomili, že každý z nich má svoje „maniere“, či už pri konfigurácii, vývoji alebo údržbe. Preto nasadenie iba jedného – univerzálneho aplikačného servera sa nám javí ako ideálna cesta s obrovskou výhodou zdieľania nadobudnutého know-how pri vývoji ale aj produkčnom nasadení.

 

architecture-building-construction-256381

 

Po zhodnotení našich doterajších skúseností sme sa rozhodli povýšiť aplikačný server Apache Tomcat na náš univerzálny webový server. Jeho špeciálna pozícia medzi inými aplikačnými servermi ho predurčuje za víťaza v našom výbere. V prvom rade Tomcat nie je ťažkotonážny Java EE aplikačný server a táto vlastnosť na jednej strane prináša jednoduchosť konfigurácie, údržby a analýzy chýb. Na druhej strane absencia niektorých Java EE knižníc prináša pre vývojárov Tenkého Klienta a Smart Webu povinnosť integrovať a vlastnoručne udržiavať využívané knižnice v týchto aplikáciách. Napriek tomuto faktu nám práve jeho jednoduchosť umožňuje integrovanie celého webového servera do štandardnej architektúry D2000 procesov. V tomto prípade bude môcť ktokoľvek spustiť aplikačný server analogicky ako akýkoľvek iný D2000 proces – s možnosťou nasadiť aplikácie Tenký Klient a Smart Web. Tento prístup tak prináša požadovanú jednoduchosť v použití webových technológií v D2000 a zároveň neuzatvára flexibilnosť nasadenia napríklad pri inštalácií samostatného Apache Tomcat servera v tzv. demilitarizovanej zóne.

 

Pri stávke na Tomcat môžeme samozrejme rátať s dlho trvajúcou podporou vysokej kvality tohto open-source produktu, ktorý ťaží z vyše 60 percentného podielu na trhu Java aplikačných serverov. Spolu s veľkou základňou používateľov a množstvom publikovaných profesionálnych riešení veríme, že výber tohto aplikačného servera je správnym rozhodnutím s pridanou hodnotou pre našich zákazníkov, na ktoré sa môžete tešiť v novej verzii D2000.

Za IPESOFT pre Vás napísal

Marek Gregor

e-mail: gregor.marek@ipesoft.com