D2000 12 INFODAY rekapitulácia

Dobrý deň,

 

chcem sa s Vami podeliť o veľmi pozitívny pocit z workshopu D2000 InfoDay 2018, ktorý prebehol 15. novembra v priestoroch našej spoločnosti - IPESOFT.

 

Zúčastnilo sa ho viac ako 30 zástupcov našich zákazníkov a partnerov. Všetko bolo pripravené na vysokej profesionálnej úrovni (marketingovo, technicky a samozrejme aj ľudsky).

Kolegovia za D2000 pripravili zaujímavé prednášky, profesionálne zvládnuté prezentácie, ukážky a demá, ktoré boli často odmenené potleskom a doprevádzané množstvom otázok. Mal som pocit, že sa ľudia pre niektoré nové vlastnosti nadchli, čo potvrdili na záver viaceré nedočkavé otázky typu: "Kedy by sme si mohli D2000 12 nainštalovať?"

 

Prednášky zahájil náš architekt pre D2000 Boris Čonto, ktorý uviedol novú verziu D2000 12, ktorej súčasťou bolo predstavenie D2000 Roadmap, podpora operačných systémov, databáz a iného. Taktiež sa na záver venoval D2000 12 v IT bezpečnosti.  Nasledoval P. Humaj, ktorý prezentoval podporu nových komunikačných protokolov (Ethernet/IP, OPC UA, IEC61850, Sigfox...) a ďalšie možnosti prevádzkovania a škálovania aplikácií na D2000 12, alebo D2000 aj ako „malina“.  S. Kopinec a T. Bača predstavili efektívny postup pri tvorbe grafických schém v prostredí D2000 12 a DLMS protokol.  Marek Gregor objasnil problematiky D2000 SmartWeb a D2000Cloud. Záver bol venovaný aktualitám a plánom na rok 2019, ktoré sa budú zrkadliť na workshopoch, školeniach a ďalších aktivitách.

 

 

 

Za tento príjemný deň, plný technických informácií, patrí ešte raz vďaka všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili na príprave workshopu, na realizácií prezentácií a technickej podpore počas IPESOFT D2000 InfoDay 2018.

 

Veríme, že ďalšie ročníky pritiahnu pozornosť nových partnerov a zákazníkov, čo nás neustále motivuje na ďalší rast a vytvára v Ipesoft tíme nové vízie.

 

 

R. Gaňa

 

Topics: Napísali sme, D2000

Za IPESOFT pre Vás napísal

Miroslav Kunsch jr.

Miroslav Kunsch jr.

Sales and marketing specialist

e-mail: kunsch.ml.miroslav@ipesoft.com