Uzatvorenie partnerstva s FRI UNIZA na rok 2024

Tešíme sa, že môžeme oznámiť uzatvorenie partnerstva na rok 2024 s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

Pri uzatvorení partnerstva a pri príležitosti 70. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline, nám bola odovzdaná pamätná medaila za dlhoročný prínos našej spoločnosti k rozvoju Fakulty riadenia a informatiky. Pamätnú medailu prevzal náš CEO Ing. Florián Kevický, PhD. od pána dekana prof. Ing. Emila Kršáka, PhD.

Je nám veľkou cťou a ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu, vďaka ktorej môžeme byť súčasťou podpory rozvoja úspešných absolventov. Viacerí z nich patria v súčasnosti už k našim zamestnancom.

IPESOFT a FRI UNIZA podpis partnerstva na rok 2024

Podpis zmluvy IPESOFT a FRI UNIZA
IPESOFT a FRI UNIZA podpis partnerskej zmluvy
Odovzdaná pamätná medaila za dlhoročný prínos - partnerstvo IPESOFT a FRI UNIZA

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: