Transformácia energetiky a možnosti jej financovania.

IPESOFT je už niekoľko rokov hrdým partnerom eFocus konferencií a víta odbornú diskusiu, ktorú prinášajú. V stredu 25.11.2020 sa uskutočnil ďalší ročník s názvom Smart metering/smart grid: Transformácia energetiky. Nové výzvy 2020+.

Vnímame diskusiu medzi organizáciami pôsobiacimi na energetickom trhu, ako dôležitý nástroj pre lepšie pochopenie najnovších trendov.

Tento rok nás opäť reprezentoval riaditeľ divízie EUM Tomáš Rajčan v panelovej diskusii expertov na tému Transformácia energetiky a možnosti jej financovania. S ostatnými panelistami diskutovali o aktuálnych výzvach v energetike, ktorými sú digitalizácia, decentralizácia a dekarbonizácia. Tieto témy sú kľúčové pre transformáciu energetiky na území Slovenskej, ale aj Českej republiky. Súbor nariadení a smerníc vydaných Európskou úniou nazývaný „Zimný energetický balíček“, alebo „Clean energy for all Europeans“ prináša množstvo zmien, ktoré je nutné preniesť do energetického trhu v oboch krajinách. Zapojenie obnoviteľných zdrojov elektrickej energie do energetickej štruktúry so sebou prináša nielen množstvo nových príležitostí, ale aj súvisiacich otázok.

Neustále sledujeme najnovšie trendy na energetickom trhu a na ich základe Vám prinášame najnovšie inovácie. Zmeny na trhu aktívne aplikujeme aj do našich projektov. Vzhľadom na to, že vytvárame informačné systémy, práve digitalizácia energetiky má na nás veľmi silný vplyv. Tomáš Rajčan prezentoval príspevok o Digitalizácií účastníkov trhu s elektrinou zameraný na zmeny legislatívy a ich vplyv na koordináciu flexibility na trhu.

Prezentácia spolu so záznamom celej panelovej diskusie sú dostupné tu.  

Ak sa zaujímate o súčasné trendy v oblasti energetiky, určite Vám odporúčame pozrieť si záznam z panelovej diskusie spolu s jednotlivými prezentáciami.

Program celej konferencie spolu so záznamami jednotlivých blokov je dostupný zadarmo tu.

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: