Nová verzia D2000 v22

Najnovšia verzia D2000 s označením v22 je na svete.

D2000 Infoday aj tento rok obsahoval predstavenie najnovšej verzie D2000 a jej funkcií. Posledná verzia má označenie v22.

Inovácie a kontinuálny vývoj sú pre IT produkty nevyhnutné. Za takmer 30 rokov na trhu sme sa vždy snažili vnímať najnovšie trendy na trhu a byť prvým kto ich implementuje aj do našich produktov.  V poslednej verzií sa D2000 tím zameral na nové funkcie v oblasti:

• komunikácia a archivácia,

• bezpečnosť,

• integrácia na cloud infraštruktúru,

• ESL editor,

• predikcie.

D2000 support Roadmap

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: