Ipesoft získal stimuly pre výskum a vývoj

Spoločnosť IPESOFT v rámci inovačnej činnosti neustále hľadá príležitosti pre výskum, tvorbu navých znalostí a budovanie expertízy. Pre jeden z výskumných projektov sa nám podarilo získať stimuly. Detaily sa môžete dočítať na centrálnom registri zmlúv.

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: