IPESOFT D2000 InfoDay 2021

Dňa 11.2.2021 sme pre našich partnerov zorganizovali workshop s názvom IPESOFT D2000 InfoDay 2021. Workshop bol v porovnaní s minulými ročníkmi výnimočný, pretože sa konal výlučne online. Nepriaznivá pandemická situácia zabránila možnosti stretnúť sa osobne, ale nezabránila nám predstaviť partnerom nové funkcionality platformy D2000.

 Na workshope sme predstavili najnovšiu verziu D2000 s označením V21. Vďaka dôkladnému plánovaniu a spolupráci partnerov sa podarilo InfoDay bezproblémovo presunúť do online prostredia a uskutočniť ho formou video konferencie. Udalosti sa zúčastnil rekordný počet účastníkov, ktorí plne využili možnosti video konferencie a interaktívne komunikovali o nových funkcionalitách platformy D2000. Aby sme zefektívnili workshop a lepšie ho prispôsobili online prostrediu, rozhodli sme sa presunúť detailné informácie o jednotlivých nových funkcionalitách D2000 V21 do prezentačných videí. Videá, ktoré bude možné pozrieť si kedykoľvek, prehrať ich viackrát, presúvať sa v nich na jednotlivé pasáže, budeme postupne zverejňovať na stránke D2000 a aj na našich sociálnych sieťach. Tieto videá sú doplnené aj o anglické titulky, aby mohli odovzdať cenné informácie širšiemu spektru zákazníkov aj partnerov.

 

Minulé ročníky IPESOFT D2000 InfoDay boli vždy príjemnou skúsenosťou, ktorá vytvorila priestor pre interakciu medzi vývojárskym tímom D2000 a našimi partnermi. Aby sme podobné podmienky presunuli aj do online priestoru, rozhodli sme sa do online priestoru implementovať aj dlhoročne zaužívané tradície z osobných workshopov. Jednou z milých malých tradícií, ktoré sme sa rozhodli implementovať bola aj možnosť zapojiť sa do súťaže a vyhrať zaujímavé ceny. Tento rok 3 šťastní účastníci workshopu získali 3 chutné ceny.

 

Workshop otvoril vedúci divízie SD-ITS Rastislav Gaňa. V úvodnej časti privítal účastníkov workshopu a poskytol základný prehľad o hlavných témach D2000 V21. Hovoril o prínosoch pre zákazníkov a užívateľov, ktoré jej nové funkcionality prinášajú. Zároveň vysvetlil zmenu v označovaní verzií a teda, prečo sa nová verzia označuje V21 a nie V13. Zmena update stratégie odzrkadľuje aj zmeny v stratégii vydávania nových verzií D2000 a stratégii podpory. Ak ste nemali možnosť zúčastniť sa InfoDay 2021a chcete sa dozvedieť viac o výhodách, ktoré V21 prináša, sledujte stránku D2000 a naše sociálne siete. V blízkej budúcnosti zverejníme detailný článok, ktorý sa danej téme venuje.

Hlavnou časťou workshopu bolo detailné predstavenie a diskusia k novým, kľúčovým vlastnostiam a funkciám D2000 V21. Prehľad funkcionalít bol predstavený naším vedúcim vývoja D2000 Borisom Čontom. D2000 V21 prináša množstvo nových inovácií v oblasti dizajnu, bezpečnosti a užívateľskej skúsenosti. Najvýraznejšími novými funkcionalitami sú:

  • Configuration and Version Control
  • Extended Security
  • License Management
  • Communication & Integration
  • User Interface & User Experience
  • D2000 Real Factory Design
2

Prezentácia nových funkcionalít bola hlavným zdrojom interaktívnej diskusie medzi D2000 vývojárskym tímom a účastníkmi workshopu.

Prezentácia bola rozdelená na 2 hlavné časti, ktoré oddelili krátke príspevky od ľudí z obchodu a marketingu, Miroslava Rechtoríka a  Ľubora Čirského.

V prvej obchodnej prezentácií boli predstavené marketingové aktivity zamerané na poskytovanie informatívneho obsahu našim partnerom. Obsah tvoria návody, odporúčania a mnohé zaujímavé blogy o priemyselnej automatizácii na stránke https://d2000.ipesoft.com/ spolu s našimi príspevkami na sociálnych sieťach. Ak ste stránku a sociálne siete ešte nenavštívili a daná téma Vás zaujíma, rozhodne Vám ich odporúčame.

3

Ako už bolo spomínané, pre efektívne využitie online priestoru pre odovzdanie veľkého množstva informácií o inováciách v D2000 V21, sme sa rozhodli komunikovať obsah rôznymi formami. Okrem workshopu, videí a blogov to budú aj detailné workshopy a školenia. Plán workshopov predstavil Ľubor Čirský vo svojom vstupe na InfoDay 2021. Informácie získané kontinuálnym vzdelávaním predstavujú efektívny spôsob pre tvorbu a rozvoj vašich aplikácií. Pre nás aktivity v podobe workshopov a školení zabezpečujú cennú spätnú väzbu a odhaľujú aj priestor pre ďalšie inovácie. Témy a termíny jednotlivých workshopov je možné vidieť na nasledujúcom obrázku.

4

Workshopy ako vzdelávacie aktivity sú určené na získavanie nových, príp. prehĺbenie už existujúcich poznatkov v danej oblasti. Zameriavajú sa na praktické cvičenia v zmysle zverejnenej témy, zvyčajne v rozsahu 2-3 hodín pod vedením skúseného konzultanta, prípadne senior developera.

 

Bližší popis obsahu jednotlivých workshopov:

  • D2 Extended Security – v rámci daného workshopu získate prehľad o bezpečnostných štandardoch dostupných v D2000. Primárne sa budeme sústrediť na nové štandardy, ktoré sú zakomponované do verzie V21. Dozviete sa, aké sú možnosti zabezpečenia, šifrovania a autentifikácie.
  • D2 Version Control System – cieľom je predstaviť všetky možnosti a úrovne auditovania zmien pri zmenách konfigurácie D2000 objektov. Budú predstavené informácie o integrácii D2000 na Version Control System ako aj možnosti inštalácie a správy. Aj v prípade redundantných systémov.
  • D2 SmartWeb – na workshope si prejdeme vývoj BASIC aplikácie krok za krokom s dôrazom na nové vlastnosti využiteľné pri tvorbe D2000 WEB aplikácie. I keď popis workshopu hovorí o BASIC aplikácii, určite tento workshop prinesie množstvo zaujímavých informácií aj ľuďom, ktorí už realizovali aplikácie s využitím D2000 TCL a SmartWeb.
  • D2 Real Factory Design – dozviete sa viac o aplikácii postavenej na novom koncepte vychádzajúcom zo šablón zariadení a inštancií zariadení s väzbou na komponentový vizualizačný model v prostredí D2000.

Následne Ľubor Čirský predstavil aj plán školení na obdobie 2021. Školenia sú vždy celodenné, resp. viacdenné aktivity v tomto období presunuté do online priestoru. V rámci tém je rozsah navrhnutý tak, aby bol dostatočný priestor na detailné predstavenie popísaných vlastností a funkcií, prípadne na diskusiu školiteľa s účastníkmi školenia.

Termíny a obsah školení sú nasledovné:

5

Ak máte záujem o niektorý z workshopov alebo školení, kontaktujte nás emailom na info@ipesoft.com.

 

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: