eFocus konferencia: Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

Minulý týždeň bol IPESOFT jedným z hlavných partnerov eFOCUS konferencie s názvom „Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov“.

Našu spoločnosť zastupoval Rastislav Gaňa, ktorý sa vo svojom prezentačnom vstupe venoval zapojeniu zdrojov flexibility do organizovaného trhu v rámci systému „Energetického dátového centra”prevádzkovaného spoločnosťou OKTE pod názvom „EDC“:

- Princípy agregácie

- Agregácia flexibility, Agregačný blok

- Metódy výpočtu „Baseline“

Sme presvedčení, že prínosnými informáciami pre účastníkov tejto hybridnej konferencie bola okrem prezentačných príspevkov aj následná panelová diskusia. Takýto priestor je vždy cenný pre energetických odborníkov a manažérov pri riadení procesov v ich materských spoločnostiach.

eFocus konferencia a IPESOFT
IPESOFT na energetickej konferencii eFocus
IPESOFT v panelovej diskusii na konferencii Nová energetika
eFocus panelová diskusia - IPESOFT na energetickej konferencii

IPESOFT novinky

Informácie o aktuálnom dianí v našej spoločnosti: