IPESOFT smeruje do Srbska

09. 09. 2014

Dňa 26. 8. 2014 bola uzavretá medzinárodná zmluva medzi slovenskou spoločnosťou IPESOFT a srbskou spoločnosťou Elektroprivreda Srbije, ktorej predmetom je dodanie informačného systému na podporu predaja elektrickej energie pre najväčšieho producenta a dodávateľa elektrickej energie v Srbskej republike.

Čítať ďalej...

2000-2013 © IPESOFT spol. s r. o. Všetky práva vyhradené. Ipesoft je ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok.