Optimalizácia prietoku plynu pre UGS

Posted by Tomáš Rajčan  |  June 28, 2018

Skúsenosti a prínosy metód optimalizácie toku plynu v NAFTA a.s.

Čítaj viac...

Mobilná aplikácia pre ručné odpočty z meračov (IMS modul)

Posted by Peter Wartiak  |  November 6, 2017

Žijeme v dobe SMART zariadení, legislatíva postupne zavádza povinnosť dodávateľov energií používať inteligentné meteringové centrály (IMS). Základnou úlohou IMS systému je diaľkový automatický zber meraní zo SMART metrov, teda z inteligentných meradiel spotreby elektriny, plynu, vody alebo tepla.

Čítaj viac...