Smart metering/smart grid: trendy a stratégie v utilitách

22. november, Holiday Inn, Bratislava

 http://konferencie.efocus.sk/konferencia/smart-metering-smart-grid-trendy-a-strategie-v-utilitach

 

Cieľom siedmeho ročníka konferencie, prvej svojho druhu na Slovensku, je komunikovať  nielen praktické skúsenosti zo zavádzania a  prevádzky inteligentných meracích koncových zariadení na Slovensku, ale aj ďalšie oblasti energetickej efektívnosti (rozvoj elektromobility, smart home, zelená energia, rozvoj inteligentných sietí, infraštruktúra pre vyššiu energetickú efektívnosť). Konferencia nadväzuje na úspešné minuloročné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo vyše 140 odborníkov z oblasti energetiky.

 

Konferencia je určená pre široký okruh odborníkov z oblasti utilít, vedúcich riadiacich pracovníkov elektroenergetiky, plynárenstva a vodárenstva, technologických špecialistov z oblasti utilít, IT profesionálov pre utility, manažérov pre projekty meteringu, manažérov pre vzťah so zákazníkmi, vedúcich pracovníkov pre predaj a distribúciu elektriny, plynu a vody, zástupcov regulačných orgánov, dodávateľov infraštruktúry pre smart metering a grid ako aj konzultantov.

 

 Naša spoločnosť IPESOFT prispela k priebehu konferencie aktívnou účasťou - príspevkom: Inovácie pre zvýšenie presnosti prognózovania výroby elektriny z OZ / FVE v Elektrizačnej sústave SR s využitím produktu IPESOFT® optiFVE .

 

IPESOFT® optiFVE je model prognózovania výroby elektriny z OZ / FVE.

V spoločnosti IPESOFT sa metódam prognózovania v energetike venujeme od roku 1998. Naše aktivity v oblasti prognózovania sa v súčasnosti zameriavajú na problematiku OZE Obnoviteľných zdrojov Elektriny.

Od roku 2017 je produkt IPESOFT® optiFVE v reálnom nasadení pre prognózovanie výroby FVE u významného zákazníka.  IPESOFT® optiFVE  zrealizoval za 6 mesiacov úspory v nákladoch na odchýlku spôsobenú nepresnosťou predikcií FVE > 10% oproti rovnakému obdobiu pred zavedením.

 

Téma nanajvýš aktuálna sa stretla so záujmom odborníkov.

 

Topics: Napísali sme, Events

Za IPESOFT pre Vás napísal

Miroslav Kunsch jr.

Miroslav Kunsch jr.

Sales and marketing specialist

e-mail: kunsch.ml.miroslav@ipesoft.com