Projekt IPESOFT REMS na EXPO 2017

 Významnú časť aktivít spoločnosť IPESOFT zabezpečuje prostredníctvom zahraničných projektov. Významným prelomom pre spoločnosť v tomto smere bol rok 2012.

 ekspo.jpg

V spolupráci so spoločnosťou DXC (predtým HPE)  a spoločnosťou AO Transtelecom (KAZ) a ďalšími lokálnymi partnermi bola podpísaná zmluva na realizáciu projektu REMS pre AO Kazakhstan Temir Zholy (KAZ). Po necelých 2 rokoch bol systém uvedený do riadnej prevádzky. AO Transtelecom aj vďaka tomuto projektu prešiel významnou procesnou a štrukturálnou zmenou. Z firmy pôsobiacej len v oblasti železničných telekomunikácii sa postupne stal ambiciózny hráč v rámci Kazachstanu a okolitého priestoru poskytujúci v súčasnosti komplexné IT služby vrátane outsourcingu.

AO Transtelecom má na EXPO 2017 svoje výstavné priestory a ich súčasťou je aj vcelku zaujímavá prezentácia riešenia REMS pre KTZh. Jej primárnym motívom je poukázanie na dosiahnutú efektivitu prostredníctvom zníženia nákladov na dieselové palivo o 12%, resp. zníženia spotreby elektriny o 7%. Pôsobivá prezentácia výsledkov po 2 rokoch používania nás teší o to viac, že trvalú udržateľnosť dosiahnutého stavu a ďalší rozvoj systému máme možnosť aj naďalej ovplyvňovať prostredníctvom dlhodobého servisného kontraktu podpísaného do roku 2025.

Topics: Napísali sme, Doprava

Za IPESOFT pre Vás napísal

Miroslav Kunsch jr.

Miroslav Kunsch jr.

Sales and marketing specialist

e-mail: kunsch.ml.miroslav@ipesoft.com