Komunikácia – Modbus protokol, časť 2

Posted by Peter Humaj  |  August 21, 2017

V tomto pokračovaní článku "Komunikácia - Modbus protokol" sa budeme zaoberať ďalšími špecialitami, ktoré implementácia Modbus protokolu môže priniesť.

Čítaj viac...

Komunikácia – Modbus protokol

Posted by Peter Humaj  |  August 14, 2017

Modbus patrí medzi najjednoduchšie komunikačné protokoly (a asi aj vďaka tomu je stále široko použivaný). Skúsme sa pozrieť na jeho vlastnosti .. a na problémy s implementáciou v praxi.

Čítaj viac...

Projekt IPESOFT REMS na EXPO 2017

Posted by Miroslav Kunsch jr.  |  August 8, 2017

 Významnú časť aktivít spoločnosť IPESOFT zabezpečuje prostredníctvom zahraničných projektov. Významným prelomom pre spoločnosť v tomto smere bol rok 2012.

Čítaj viac...

DLMS / COSEM v prostredí IPESOFT D2000, alebo „... vieme ako na smartmetering ... „

Posted by Tomáš Bača  |  August 7, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

 

Čítaj viac...

IPESOFT na EXPO 2017 v Kazachstane

Posted by Miroslav Kunsch jr.  |  August 1, 2017

 V rámci pracovnej cesty v Kazachstane 11.-14.7. sme mali (F.Kevicky, J. Pauliny, T.Rajcan, V.Sizonov) možnosť prezrieť si niekoľko pavilónov výstavy EXPO 2017.

Čítaj viac...

Komunikácia v testovacích prostrediach

Posted by Peter Humaj  |  July 31, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

Iba málo spoločností využívajúcich riešenia na techológiách reálneho času má permanentné vytvorené testovacie prostredia pre systémy kategórie SCADA, MES alebo ETRM systémy. Vytvoriť prostredie pre ETRM (ako napríklad náš SELT systém - Systém pre obchod s Elektrinou na Liberalizovanom Trhu) je pomerne jednoduché, nakoľko sa jedná primárne o databázovo orientovaný systém, takže stačí duplikovať databázový a aplikačný server a obmedziť dátové väzby testovacieho systému na okolie (e-mail, web services a pod).... i keď v prípade väzby ETRM na iné real-time obchodné platformy to nemusí platiť ani tu ...

Čítaj viac...

IPESOFT v Kazachstane

Posted by Miroslav Kunsch jr.  |  July 26, 2017

 Dňa 12.7.2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov spoločnosti IPESOFT (F.Kevicky a J.Pauliny) s Veľvyslancom SR v Kazachstane (P.Juza) a ekonomicko-obchodným radcom (J.Galoci) na pôde slovenského veľvyslanectva v Astane.

Čítaj viac...

Enterprise vlastnosti Archivácie v SCADA a MES systémoch, časť 3

Posted by Peter Humaj  |  July 24, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

V tomto pokračovaní článku "Enterprise vlastnosti archiváci v SCADA a MES systémoch, časť 2" sa budeme zaoberať cachovaním a diagnostickými možnosťami D2000 Archívu .

Čítaj viac...

Enterprise vlastnosti Archivácie v SCADA a MES systémoch, časť 2

Posted by Peter Humaj  |  July 17, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

V tomto pokračovaní článku "Enterprise vlastnosti archivácie v SCADA a MES systémoch" sa budeme zaoberať dlhodobou archiváciou a podporou paralelizmov.

Čítaj viac...

Enterprise vlastnosti archivácie v SCADA a MES systémoch

Posted by Peter Humaj  |  July 10, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

V predchádzajúcom článku “Archivácia v SCADA a MES systémoch” sme popisovali vlastnosti archivácie v SCADA/MES systémoch z hľadiska užívateľa (resp. konfigurátora, ktorý vytvára archívne objekty). Tento článok sa zameriava na “enterprise” vlastnosti archívov. Tým nemyslíme podobnosť s kozmickou loďou zo sci-fi seriálu Star Trek, ale vlastnosti, ktoré umožňujú použitie pre rozsiahle podnikové (“enterprise”) riešenia. Nie každý archívny subsystém je totiž vhodný na použitie v aplikáciach s tisíckami archivovaných hodnôt za sekundu, s desaťtisícmi archívnych objektov, stovkami gigabajtov archivovaných dát a stovkami paralelne pripojených užívateľov.

Čítaj viac...