Arcsynchro a PostgreSQL trezory

Posted by Peter Humaj  |  November 27, 2017

Databázová platforma PostgreSQL je aj u našich zákazníkov čoraz obľubenejšia. Dosvedčujú to nielen nové projekty využívajúce PostgreSQL ako archívnu či MES databázu, ale aj migrácie v rámci upgradov existujúcich aplikácií.

Pokiaľ ide o archívne databázy, na migráciu dát sa používa utilita arcsynchro. Táto sa prostredníctvom ODBC pripojí k zdrojovej a cieľovej archívnej databáze a kopíruje dáta podľa zadaných parametrov (časové rozpätie, maska objektov alebo rozmedzie ich ID-čiek a pod).

Čítaj viac...

Komunikácia – protokol IEC 104, časť 2

Posted by Peter Humaj  |  November 20, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

V prvej časti článku o protokole IEC 104 sme popísali formát paketov a riadiaceho poľa, mechanizmus nadväzovania spojenia a potvrdzovanie paketov prostredníctvom SSN a RSN. Dnes pokračujeme vyžiadaním hodnôt po pripojení - Interrogation.

 

Čítaj viac...

Komunikácia – protokol IEC 104

Posted by Peter Humaj  |  November 13, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

Komunikačný protokol IEC 104 je určený na zber telemetrických dát a riadenie v energetike. Používa sa na komunikáciu medzi dvoma systémami prepojenými TCP/IP sieťou. V podstate ide o sieľovú variantu IEC 101 vylepšenú o mechanizmy využívajúce výhody TCP oproti sériovej linke - vyššie prenosové rýchlosti, garantovaný a bezchybný prenos dátového toku - na zvýšenie rýchlosti prenosu a potlačenie vplyvu latencie. Pred prečítaním tohto článku je preto vhodné byť oboznámený s  protokolom IEC 101.

Čítaj viac...

Smart metering/smart grid: trendy a stratégie v utilitách

Posted by Miroslav Kunsch jr.  |  November 7, 2017

22. november, Holiday Inn, Bratislava

Čítaj viac...

Mobilná aplikácia pre ručné odpočty z meračov (IMS modul)

Posted by Peter Wartiak  |  November 6, 2017

Žijeme v dobe SMART zariadení, legislatíva postupne zavádza povinnosť dodávateľov energií používať inteligentné meteringové centrály (IMS). Základnou úlohou IMS systému je diaľkový automatický zber meraní zo SMART metrov, teda z inteligentných meradiel spotreby elektriny, plynu, vody alebo tepla.

Čítaj viac...

Komunikácia – protokol IEC 101, časť 3

Posted by Peter Humaj  |  October 30, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

V tomto dokončení článku "Komunikácia – protokol IEC 101, časť 2" prejdeme najpoužívanejšíe ASDU definované v IEC 101 (dátové aj príkazové), prejdeme postup nadväzovania spojenia v nebalancovanom aj balancovanom móde a vyžiadanie si všetkých hodnôt príkazmi Interrogation. Spomenieme aj správanie sa na redundantných linkách a špecifiká implementácie v systéme Sinaut Spectrum.

 

Pre laikov platí to isté varovanie ako pre prvý diel :-)
Čítaj viac...

Komunikácia – protokol IEC 101, časť 2

Posted by Peter Humaj  |  October 23, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

V tomto pokračovaní článku "Komunikácia – protokol IEC 101" prejdeme IEC 60870-5-5 a následne sa dostaneme k samotnej norme IEC101.

 

Pre laikov platí to isté varovanie ako pre prvý diel :-)
Čítaj viac...

Komunikácia – protokol IEC 101

Posted by Peter Humaj  |  October 16, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

Komunikačný protokol IEC 101 je určený na zber telemetrických dát a riadenie v energetike. Používa sa na komunikáciu medzi dvoma systémami prepojenými permanentným dátovým okruhom (sériovou linkou). V našich zemepisných šírkach je pomerne rozšírený - napr. na riadenie výroby elektrickej energie a rozvodní Slovenským elektroenergetickým dispečingom (SED) . Tento článok sa venuje popisu jeho základných vlastností.

 

Varovanie: popis protokolu IEC 101 môže laikom spôsobiť nevoľnosť a bolenie hlavy. V prípade, že podobné príznaky na sebe spozorujete, odporúčam prestať čítať :-)

 

Čítaj viac...

Ipesoft D2000 SmartWeb – prvé skúsenosti

Posted by Tomáš Bača  |  October 9, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

Je tvorba webovej aplikácie s real-time dátami ťažká ?

 

D2000 SmartWeb prepája svet real-time aplikácií postavených na aplikačnom serveri Ipesoft D2000 so svetom webových technológií.“ To je stručná charakteristika nášho najnovšieho modulu, ktorý pribudol do portfólia D2000 začiatkom roka 2017 a ktorý som mal možnosť nedávno vyskúšať aj ja. Potreboval som vytvoriť peknú prezentačnú vrstvu k malej demo aplikácii (https://demo.ipesoft.com/iot), znázorňujúcej reálne schopnosti integrácie aplikačného servera D2000 s ekosystémom Low Power WAN IoT na báze LoRaWAN. Pre mňa, ako prispievateľa do predošlej generácie produktu, bolo použitie D2000 SmartWeb-u výzvou, na ktorú som sa tešil, a na pár riadkoch by som chcel zhrnúť svoje skúsenosti, pocity a dojmy.

Čítaj viac...

Komunikácia - BACnet protokol, časť 3

Posted by Peter Humaj  |  October 2, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

V druhej článku o protokole BACnet sme prešli správy a typy hodnôt, ktoré BACnet protokol podporuje. V dnešnej časti sa budeme venovať zapisovaniu hodnôt, synchronizácii času, procesným alarmom, špecifikám Desigo zariadení a browsovaniu.

 

Čítaj viac...