Certifikácia ISO 9001 a ISO 27001

Posted by Miroslav Kunsch jr.  |  February 6, 2018
Topics: Napísali sme

4.-5. december IPESOFT spol. s r.o.

Čítaj viac...

D2000 a práca s časom, časť 2

Posted by Peter Humaj  |  January 15, 2018
Topics: Napísali sme, D2000

Z pohľadu prechodov zimný-> letný -> zimný čas sú zaujímavé periodické deje. Čo znamená každých osem hodín ? Pri prechode na letný čas je to 0:00, 8:00, 16:00 alebo 0:00, 9:00, 17:00? Čo je dobre?

Pred tým, ako zodpovieme túto otázku, poďme sa pozrieť, ako je reprezentovaný čas v D2000.

Čítaj viac...

D2000 a práca s časom

Posted by Peter Humaj  |  January 8, 2018
Topics: Napísali sme, D2000

Ako funguje čas v D2000-ke? Aká je vnútorná reprezentácia? Podporuje D2000 rôzne časové pásma alebo letný/zimný čas? Tento článok sa pokúsi vysvetliť apoň niektoré záludnosti práce s časom za použitia podkladov prednášky vedúceho úseku vývoja D2000 Borisa Čonta s názvom “Práca s časmi v D2000”, ktorá odznela v rámci piatkových workshopov.

 

Čítaj viac...

Vianoce 2017

Posted by Peter Humaj  |  December 18, 2017
Topics: Napísali sme

Blížia sa Vianoce – pre mnohých nastáva posledný, pracovným zhonom naplnený týždeň. Často finišujeme na projektoch, po práci stojíme v radách v obchodoch a v panike rozmýšľame, aký darček by ocenila manželka či deti.

Čítaj viac...

Big data a GDPR

Posted by Peter Humaj  |  December 11, 2017
Topics: Napísali sme

Začiatkom novembra sme mali vo firme školenie o GDPR. Áno, jedná sa o toľko pretriasané nariadenie Európskeho parlamentu o ochrane osobných údajov (OU) - skratka znamená General Data Protection Regulation. Toto nariadenie bol prijaté 24.5.2016 a bude uplatňované od 25. mája 2018, takže už za niekoľko mesiacov.

Čítaj viac...

IPESOFT D2000 INFO DAY 

Posted by Boris Čonto  |  December 4, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

Dňa 9. novembra 2017 sa v priestoroch spoločnosti Ipesoft uskutočnil celodenný workshop.

Čítaj viac...

Arcsynchro a PostgreSQL trezory

Posted by Peter Humaj  |  November 27, 2017

Databázová platforma PostgreSQL je aj u našich zákazníkov čoraz obľubenejšia. Dosvedčujú to nielen nové projekty využívajúce PostgreSQL ako archívnu či MES databázu, ale aj migrácie v rámci upgradov existujúcich aplikácií.

Pokiaľ ide o archívne databázy, na migráciu dát sa používa utilita arcsynchro. Táto sa prostredníctvom ODBC pripojí k zdrojovej a cieľovej archívnej databáze a kopíruje dáta podľa zadaných parametrov (časové rozpätie, maska objektov alebo rozmedzie ich ID-čiek a pod).

Čítaj viac...

Komunikácia – protokol IEC 104, časť 2

Posted by Peter Humaj  |  November 20, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

V prvej časti článku o protokole IEC 104 sme popísali formát paketov a riadiaceho poľa, mechanizmus nadväzovania spojenia a potvrdzovanie paketov prostredníctvom SSN a RSN. Dnes pokračujeme vyžiadaním hodnôt po pripojení - Interrogation.

 

Čítaj viac...

Komunikácia – protokol IEC 104

Posted by Peter Humaj  |  November 13, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

Komunikačný protokol IEC 104 je určený na zber telemetrických dát a riadenie v energetike. Používa sa na komunikáciu medzi dvoma systémami prepojenými TCP/IP sieťou. V podstate ide o sieľovú variantu IEC 101 vylepšenú o mechanizmy využívajúce výhody TCP oproti sériovej linke - vyššie prenosové rýchlosti, garantovaný a bezchybný prenos dátového toku - na zvýšenie rýchlosti prenosu a potlačenie vplyvu latencie. Pred prečítaním tohto článku je preto vhodné byť oboznámený s  protokolom IEC 101.

Čítaj viac...

Smart metering/smart grid: trendy a stratégie v utilitách

Posted by Miroslav Kunsch jr.  |  November 7, 2017

22. november, Holiday Inn, Bratislava

Čítaj viac...