IPESOFT na EXPO 2017 v Kazachstane

Posted by Miroslav Kunsch jr.  |  August 1, 2017

 V rámci pracovnej cesty v Kazachstane 11.-14.7. sme mali (F.Kevicky, J. Pauliny, T.Rajcan, V.Sizonov) možnosť prezrieť si niekoľko pavilónov výstavy EXPO 2017.

Čítaj viac...

Komunikácia v testovacích prostrediach

Posted by Peter Humaj  |  July 31, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

Iba málo spoločností využívajúcich riešenia na techológiách reálneho času má permanentné vytvorené testovacie prostredia pre systémy kategórie SCADA, MES alebo ETRM systémy. Vytvoriť prostredie pre ETRM (ako napríklad náš SELT systém - Systém pre obchod s Elektrinou na Liberalizovanom Trhu) je pomerne jednoduché, nakoľko sa jedná primárne o databázovo orientovaný systém, takže stačí duplikovať databázový a aplikačný server a obmedziť dátové väzby testovacieho systému na okolie (e-mail, web services a pod).... i keď v prípade väzby ETRM na iné real-time obchodné platformy to nemusí platiť ani tu ...

Čítaj viac...

IPESOFT v Kazachstane

Posted by Miroslav Kunsch jr.  |  July 26, 2017

 Dňa 12.7.2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov spoločnosti IPESOFT (F.Kevicky a J.Pauliny) s Veľvyslancom SR v Kazachstane (P.Juza) a ekonomicko-obchodným radcom (J.Galoci) na pôde slovenského veľvyslanectva v Astane.

Čítaj viac...

Enterprise vlastnosti Archivácie v SCADA a MES systémoch, časť 3

Posted by Peter Humaj  |  July 24, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

V tomto pokračovaní článku "Enterprise vlastnosti archiváci v SCADA a MES systémoch, časť 2" sa budeme zaoberať cachovaním a diagnostickými možnosťami D2000 Archívu .

Čítaj viac...

Enterprise vlastnosti Archivácie v SCADA a MES systémoch, časť 2

Posted by Peter Humaj  |  July 17, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

V tomto pokračovaní článku "Enterprise vlastnosti archivácie v SCADA a MES systémoch" sa budeme zaoberať dlhodobou archiváciou a podporou paralelizmov.

Čítaj viac...

Enterprise vlastnosti archivácie v SCADA a MES systémoch

Posted by Peter Humaj  |  July 10, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

V predchádzajúcom článku “Archivácia v SCADA a MES systémoch” sme popisovali vlastnosti archivácie v SCADA/MES systémoch z hľadiska užívateľa (resp. konfigurátora, ktorý vytvára archívne objekty). Tento článok sa zameriava na “enterprise” vlastnosti archívov. Tým nemyslíme podobnosť s kozmickou loďou zo sci-fi seriálu Star Trek, ale vlastnosti, ktoré umožňujú použitie pre rozsiahle podnikové (“enterprise”) riešenia. Nie každý archívny subsystém je totiž vhodný na použitie v aplikáciach s tisíckami archivovaných hodnôt za sekundu, s desaťtisícmi archívnych objektov, stovkami gigabajtov archivovaných dát a stovkami paralelne pripojených užívateľov.

Čítaj viac...

Archivácia v SCADA a MES systémoch, časť 2

Posted by Peter Humaj  |  July 3, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

 

Čítaj viac...

Archivácia v SCADA a MES systémoch.

Posted by Peter Humaj  |  June 26, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

 

Čítaj viac...

Redundantné SCADA / MES systémy a D2000

Posted by Peter Humaj  |  June 19, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

Na systémy typu SCADA a MES sú často kladené vysoké nároky v zmysle dostupnosti, funkčnosti a prevádzkyschopnosti (ideálne 24/7/365). Keďže každé zariadenie má určitú životnosť a poruchovosť, je potrebné tieto faktory ošetriť. Využitie redundancie je spôsob, ako zvýšiť celkovú dostupnosť systému aj pri výpadku jedného alebo viac komponentov.

Čítaj viac...

Robiť profylaktiku? Áno či nie?

Posted by Peter Humaj  |  June 14, 2017
Topics: Napísali sme

"Robiť profylaktiku? A načo, veď systém funguje. Keď prestane, tak to budeme riešiť. Profylaktika je mrhanie časom."

Čítaj viac...