Očakávania Ipesoftu do roku 2017

Naše očakávania reflektujú značné úsilie a investície do technologickej excelentnosti, ktoré sme realizovali v roku 2016.

 

Pôsobíme v oblastiach energetiky, dopravy a priemyslu. Približne 50% našej produkcie vo forme produktov a služieb dodávame zákazníkom na Slovensku. Ostatnú produkciu umiestňujeme na trhoch strednej a východnej Európy. 

 

Spoločnosti pracujúce v týchto segmentoch na Slovensku mi dajú za pravdu, že rok 2016 je jednou veľkou výzvou obzvlášť v publikovom a utilitnom biznise. Zmeny vlastníkov a zmeny na exekutívnych pozíciách u našich kľúčových zákazníkoch so sebou často prinášajú spomalenie, alebo na istý čas dokonca pozastavenie ich inovačných projektov. Práve v tomto turbulentnom období ponúkame naším dlhodobým zákazníkom trvalý prísun veľkej miery pridanej hodnoty v nových službách a produktoch. Náročné prostredie trhov Slovenska a východnej Európy je  tak výzvou a príležitosťou pre našu spoločnosť investovať svoje zdroje do inovačného potenciálu svojich zamestnancov.

 

V spoločnosti IPESOFT sme  viac ako 15% prostriedkov z celkového obratu nasmerovali do vývoja v oblasti predikcií, plánovania a optimalizácií výrobných procesov. Ide o projekty, ktoré významnou mierou pomáhajú naším zákazníkom optimálne riadiť náklady a tiež posúvajú ich hranicu konkurencieschopnosti smerom nahor.

 

Odpoveďou na často kladenú otázku čo očakávame od roku 2017 je jednoznačne zhodnotenie našich investícií. Sme presvedčení, že kvalita našich produktov vytvára dostatočné predpoklady na významné zvýšenie nášho podielu  na trhu v týchto oblastiach.

Žijeme v období, kedy sa peniaze na medzibankovom trhu požičiavajú so zápornou úrokovou sadzbou. Spoločnosti majú veľký prebytok likvidity, no tých, ktoré dokážu udržať dlhodobo inovačný trend je veľmi málo.

 

Naša firma vyrástla na technologickej kompetencii, inováciách, tvrdej práci a obchodnom priestore, ktorý nám trh ponúkal. Dnes sa posúvame na nové trhy produktmi s vysokou pridanou hodnotou, pracujeme v úzkom spojení s našimi zákazníkmi, ktorí sú nielen našim smerníkom technologického napredovania, ale často partnermi.

 

Odmenou nám je technologický náskok a šanca byť úspešní aj v budúcnosti. Preto si nesmierne vážime možnosť podieľať sa aspoň čiastočne na úspechu našich zákazníkov a zároveň posúvať samých seba. Za to patrí zákazníkom veľká vďaka.

 


 

 

Topics: Napísali sme

Za IPESOFT pre Vás napísal

Florian Kevický

Florian Kevický

CEO

e-mail: florian.kevicky@ipesoft.com