Smart metering/smart grid „Nová energetika – sme na ňu pripravení?“

29.11.2018, City hotel Bratislava, Bratislava

https://konferencie.efocus.sk/konferencia/8.-rocnik-konferencie-smart-metering-smart-grid-nova-energetika-sme-na-nu-p

 

Cieľom ôsmeho ročníka konferencie, prvej svojho druhu na Slovensku, je komunikovať  nielen praktické skúsenosti zo zavádzania a  prevádzky inteligentných meracích koncových zariadení na Slovensku, ale aj ďalšie oblasti energetickej efektívnosti (rozvoj elektromobility, smart home, zelená energia, rozvoj inteligentných sietí, infraštruktúra pre vyššiu energetickú efektívnosť). Konferencia nadväzuje na úspešné minuloročné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo vyše 140 odborníkov z oblasti energetiky.

 

Konferencia je určená pre široký okruh odborníkov z oblasti utilít, vedúcich riadiacich pracovníkov elektroenergetiky, plynárenstva a vodárenstva, technologických špecialistov z oblasti utilít, IT profesionálov pre utility, manažérov pre projekty meteringu, manažérov pre vzťah so zákazníkmi, vedúcich pracovníkov pre predaj a distribúciu elektriny, plynu a vody, zástupcov regulačných orgánov, dodávateľov infraštruktúry pre smart metering a grid ako aj konzultantov.

 

Naša spoločnosť IPESOFT prispela k priebehu konferencie aktívnou účasťou - príspevkom:

Využitie smart metrov pre riadenie sústav v reálnom čase
Miroslav Kunsch, Chairman, IPESOFT / Tomáš Rajčan, vedúci úseku systémov EMS/MES, IPESOFT

 

Masívny rozvoj inteligentných meraní ponúka zaujímavé možnosti doplnkového využitia smart metrov v oblastiach, pre ktoré neboli pôvodne zamýšľané. Moderné smart metre umožňujú odpočet údajov s veľmi krátkou časovou periódou vhodnou pre aplikácie pracujúce v reálnom čase. 

 

Prezentácia: Využitie smart metrov na riadenie sústav

 

Téma nanajvýš aktuálna sa stretla so záujmom odborníkov. 

 

Na pripomenutie prikladám link z minuloročnej prezentácie:

https://konferencie.efocus.sk/prednaska/smart-metering-smart-grid-trendy-a-strategie-v-utilitach/prognozovanie-vyroby-fve

 

Topics: Napísali sme, Events

Za IPESOFT pre Vás napísal

Miroslav Kunsch jr.

Miroslav Kunsch jr.

Sales and marketing specialist

e-mail: kunsch.ml.miroslav@ipesoft.com