Najnovšia verzia D2000 pre Windows je online!

Dobrá správa pre všetkých používateľov D2000! Práve sme vydali úplne novú verziu D2000 pre Windows a je dostupná na stiahnutie online. D2000 V12.0.61.u3 má nové features a opravené bugy. Čo všetko potrebujete vedieť? Zmeny v našich komponentoch vám pomôžu pri budovaní aplikácií.

 

 

Stiahnuť D2000 V12.0.61.u3

 

 

System

 

V zozname preddefinovaných lokálnych premenných bola premenná _LOGF_MANUALENTRY premenovaná na _LOGF_DATAEXPORT. Preto ESL skripty ktoré ju používali obsahovali sytaktickú chybu. Premenná bola do zoznamu preddefinovaných premenných doplnená a má rovnakú hodnotu ako _LOGF_DATAEXPORT.

 

CNF, KOM

 

V protokole Johnson Controls N2-Bus pribudla podpora TCP-IP/TCP linky. Je možné zadávať aj viacero mien/IP adries oddelených bodkočiarkou alebo čiarkou pre redundantné konfigurácie s viacerými PLC resp. viacerými sériovými servermi typu Moxa NPort v TCP móde.

 

V protokole Onesoft Devices pre SoftControl zariadenia bol opravený zápis. Chyba bola v spracovaní default parametrov "Begin of Write Block" a "End of Write Block".
Bol možný workaround - zmeniť prednastavené parametre 157 resp. 284 na 156 resp. 285.

 

D2000 SCADA (44)

 

KOM

 

V protokoloch IEC101 (master, klient, balancovaný) pribudol linkový parameter protokolu "System Redundancy: Manages A Status Address", ktorý umožňuje na systémovo redundantnej linke (SerialOverUDP System&Line Redundant) ignorovať hodnoty z neaktívneho riadiaceho systému (SystemA alebo SystemB). Tento parameter kopíruje chovanie parametra protokolu Telegyr 809 Server s rovnakým názvom.

 

V procese KOM bola vykonaná úprava pre OPC UA protokol - po zmene konfigurácie meraného bodu sa vygeneruje dotaz na čítanie aktuálnej hodnoty.

 

V protokole Modbus Client bola podporená adresácia "big-endian" reťazcov, t.j. reťazcov, ktoré majú 1 bajt na znak a sú posielané v "big-endian" poradí, t.j. znaky reťazca "123456" sú posielané v poradí "213465". Adresácia je podporená syntaxou An, napr. A10 je reťazec s dĺžkou 10 registrov, t.j. 20 znakov.
Doteraz boli podporené adresácia reťazcov "little-endian" (syntax an) a adresácia reťazcov, ktoré majú 2 bajty na znak a sú v "bit-endian" poradí.

 

GRED

 

Oprava pád grafického editora pri kopírovaní objektu pomocou CTRL+C a CTRL+V.

 

Viacriadkový text musí mať zaškrtnutú voľbu umiestnenia hore. Bez tohoto nastavenia windows nezobrazuje text viacriadkovo.

 

HI

 

V objekte Bitmapa pribudla bitová mapa, ktorá sa kresli keď je objekt v zakázanom stave. Keď táto bitmapa nie je nezadaná používa sa prvá bitmapa.

Za IPESOFT pre Vás napísal

Boris Čonto

Boris Čonto

e-mail: boris.conto@ipesoft.com