Certifikácia ISO 9001 a ISO 27001

4.-5. december IPESOFT spol. s r.o.

 V dňoch 4.- 5. decembra 2017 boli v spoločnosti IPESOFT spol. s r. o. vykonané audity pre potvrdenie platnosti certifikácie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 a recertifikáciu systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001. Zástupcovia TUV SUD konštatovali plný súlad vykonávania procesov s požiadavkami oboch noriem. Námety na ďalšie skvalitnenie, ktoré sú súčasťou  záverečných hodnotení, budú následne zapracované do interných smerníc a aplikované do prevádzky vo forme opatrení. Aplikácia noriem ISO 9001 a ISO 27001 je prirodzenou súčasťou profesionálnych aktivít spoločnosti, čím jej zákazníci a partneri získavajú garanciu spoľahlivosti aj do ďalšieho obdobia.

 

 

27001.png

ISO:27001

 

9001.png

ISO:9001

 

Topics: Napísali sme

Za IPESOFT pre Vás napísal

Miroslav Kunsch jr.

Miroslav Kunsch jr.

Sales and marketing specialist

e-mail: kunsch.ml.miroslav@ipesoft.com