IPESOFT D2000 InfoDay 2021

Dňa 11.2.2021 sme pre našich partnerov zorganizovali workshop s názvom IPESOFT D2000 InfoDay 2021. Workshop bol v porovnaní s minulými ročníkmi výnimočný, pretože sa konal výlučne online. Nepriaznivá pandemická situácia zabránila možnosti stretnúť sa osobne, ale nezabránila nám predstaviť partnerom nové funkcionality platformy D2000.

 

1

Na workshope sme predstavili najnovšiu verziu D2000 s označením V21. Vďaka dôkladnému plánovaniu a spolupráci partnerov sa podarilo InfoDay bezproblémovo presunúť do online prostredia a uskutočniť ho formou video konferencie. Udalosti sa zúčastnil rekordný počet účastníkov, ktorí plne využili možnosti video konferencie a interaktívne komunikovali o nových funkcionalitách platformy D2000. Aby sme zefektívnili workshop a lepšie ho prispôsobili online prostrediu, rozhodli sme sa presunúť detailné informácie o jednotlivých nových funkcionalitách D2000 V21 do prezentačných videí. Videá, ktoré bude možné pozrieť si kedykoľvek, prehrať ich viackrát, presúvať sa v nich na jednotlivé pasáže, budeme postupne zverejňovať na stránke D2000 a aj na našich sociálnych sieťach. Tieto videá sú doplnené aj o anglické titulky, aby mohli odovzdať cenné informácie širšiemu spektru zákazníkov aj partnerov.

 

Minulé ročníky IPESOFT D2000 InfoDay boli vždy príjemnou skúsenosťou, ktorá vytvorila priestor pre interakciu medzi vývojárskym tímom D2000 a našimi partnermi. Aby sme podobné podmienky presunuli aj do online priestoru, rozhodli sme sa do online priestoru implementovať aj dlhoročne zaužívané tradície z osobných workshopov. Jednou z milých malých tradícií, ktoré sme sa rozhodli implementovať bola aj možnosť zapojiť sa do súťaže a vyhrať zaujímavé ceny. Tento rok 3 šťastní účastníci workshopu získali 3 chutné ceny.

 

Workshop otvoril vedúci divízie SD-ITS Rastislav Gaňa. V úvodnej časti privítal účastníkov workshopu a poskytol základný prehľad o hlavných témach D2000 V21. Hovoril o prínosoch pre zákazníkov a užívateľov, ktoré jej nové funkcionality prinášajú. Zároveň vysvetlil zmenu v označovaní verzií a teda, prečo sa nová verzia označuje V21 a nie V13. Zmena update stratégie odzrkadľuje aj zmeny v stratégii vydávania nových verzií D2000 a stratégii podpory. Ak ste nemali možnosť zúčastniť sa InfoDay 2021a chcete sa dozvedieť viac o výhodách, ktoré V21 prináša, sledujte stránku D2000 a naše sociálne siete. V blízkej budúcnosti zverejníme detailný článok, ktorý sa danej téme venuje.

Hlavnou časťou workshopu bolo detailné predstavenie a diskusia k novým, kľúčovým vlastnostiam a funkciám D2000 V21. Prehľad funkcionalít bol predstavený naším vedúcim vývoja D2000 Borisom Čontom. D2000 V21 prináša množstvo nových inovácií v oblasti dizajnu, bezpečnosti a užívateľskej skúsenosti. Najvýraznejšími novými funkcionalitami sú:

  • Configuration and Version Control
  • Extended Security
  • License Management
  • Communication & Integration
  • User Interface & User Experience
  • D2000 Real Factory Design

2

Prezentácia nových funkcionalít bola hlavným zdrojom interaktívnej diskusie medzi D2000 vývojárskym tímom a účastníkmi workshopu.

Prezentácia bola rozdelená na 2 hlavné časti, ktoré oddelili krátke príspevky od ľudí z obchodu a marketingu, Miroslava Rechtoríka a  Ľubora Čirského.

V prvej obchodnej prezentácií boli predstavené marketingové aktivity zamerané na poskytovanie informatívneho obsahu našim partnerom. Obsah tvoria návody, odporúčania a mnohé zaujímavé blogy o priemyselnej automatizácii na stránke https://d2000.ipesoft.com/ spolu s našimi príspevkami na sociálnych sieťach. Ak ste stránku a sociálne siete ešte nenavštívili a daná téma Vás zaujíma, rozhodne Vám ich odporúčame.

3

Ako už bolo spomínané, pre efektívne využitie online priestoru pre odovzdanie veľkého množstva informácií o inováciách v D2000 V21, sme sa rozhodli komunikovať obsah rôznymi formami. Okrem workshopu, videí a blogov to budú aj detailné workshopy a školenia. Plán workshopov predstavil Ľubor Čirský vo svojom vstupe na InfoDay 2021. Informácie získané kontinuálnym vzdelávaním predstavujú efektívny spôsob pre tvorbu a rozvoj vašich aplikácií. Pre nás aktivity v podobe workshopov a školení zabezpečujú cennú spätnú väzbu a odhaľujú aj priestor pre ďalšie inovácie. Témy a termíny jednotlivých workshopov je možné vidieť na nasledujúcom obrázku.

4

Workshopy ako vzdelávacie aktivity sú určené na získavanie nových, príp. prehĺbenie už existujúcich poznatkov v danej oblasti. Zameriavajú sa na praktické cvičenia v zmysle zverejnenej témy, zvyčajne v rozsahu 2-3 hodín pod vedením skúseného konzultanta, prípadne senior developera.

 

Bližší popis obsahu jednotlivých workshopov:

  • D2 Extended Security – v rámci daného workshopu získate prehľad o bezpečnostných štandardoch dostupných v D2000. Primárne sa budeme sústrediť na nové štandardy, ktoré sú zakomponované do verzie V21. Dozviete sa, aké sú možnosti zabezpečenia, šifrovania a autentifikácie.
  • D2 Version Control System – cieľom je predstaviť všetky možnosti a úrovne auditovania zmien pri zmenách konfigurácie D2000 objektov. Budú predstavené informácie o integrácii D2000 na Version Control System ako aj možnosti inštalácie a správy. Aj v prípade redundantných systémov.
  • D2 SmartWeb – na workshope si prejdeme vývoj BASIC aplikácie krok za krokom s dôrazom na nové vlastnosti využiteľné pri tvorbe D2000 WEB aplikácie. I keď popis workshopu hovorí o BASIC aplikácii, určite tento workshop prinesie množstvo zaujímavých informácií aj ľuďom, ktorí už realizovali aplikácie s využitím D2000 TCL a SmartWeb.
  • D2 Real Factory Design – dozviete sa viac o aplikácii postavenej na novom koncepte vychádzajúcom zo šablón zariadení a inštancií zariadení s väzbou na komponentový vizualizačný model v prostredí D2000.

Následne Ľubor Čirský predstavil aj plán školení na obdobie 2021. Školenia sú vždy celodenné, resp. viacdenné aktivity v tomto období presunuté do online priestoru. V rámci tém je rozsah navrhnutý tak, aby bol dostatočný priestor na detailné predstavenie popísaných vlastností a funkcií, prípadne na diskusiu školiteľa s účastníkmi školenia.

Termíny a obsah školení sú nasledovné:

5

Ak máte záujem o niektorý z workshopov alebo školení, kontaktujte nás emailom na info@ipesoft.com.

 

Topics: Napísali sme, D2000, Events, Aktuality

Za IPESOFT pre Vás napísal

Miroslav Kunsch jr.

Miroslav Kunsch jr.

Sales and marketing specialist

e-mail: kunsch.ml.miroslav@ipesoft.com