Ďalší workshop bude venovaný Raspberry Pi

Raspberry Pi je veľkým fenoménom v oblasti technológií a my sme schopní využiť jeho potenciál v prostredí Industry 4.0.

 

Socializujte sa s nami (7)-1

 

Tento rok sme vydali verziu D2000 SCADA pre Raspberry Pi, ktorá ponúka rovnaké možnosti ako bežný systém D2000, ale je určená práve pre tento malý počítač. V našom ďalšom workshope vám ukážeme možnosti práce s D2000 na Raspberry Pi a ako si ľahko nainštalujete D2000 Client.

 

Ak máte možnosť priniesť si vlastné Raspberry Pi, pokojne tak urobte, budete si môcť celý postup vyskúšať v reáli.

 

D2000 Workshop II. 2019 - D2000 pre Raspberry Pi

20.6.2019 o 12:00

 

Detailný program:

  • Stiahnutie Raspberry Pi Image
  • Inštalácia SD karty (je potrebné, aby ste mali vo vašom notebooku čítačku SD kariet alebo externú čítačku SD kariet)
  • Inštalácia D2000 Client
  • Inštalácia Raspberry Pi, prihlásenie a nastavenie IP adresy
  • Ukážka bežiaceho webového servera
  • Vzdialené pripojenie cez CNF a HI
  • Prezentácia základných funkcionalít - vypnutie a zapnutie Raspberry Pi, spustenie a zatvorenie D2000, zobrazenie stavu
  • Rozdiely medzi D2000 pre Raspberry Pi a bežnou D2000 pre ostatné platformy
 

 

 

 

 

Za IPESOFT pre Vás napísal

Veronika Dubovcova

e-mail: dubovcova.veronika@ipesoft.com